Доставчик: АСА - ПЛЕВЕН

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АСА - ПЛЕВЕН

2023-03-17   Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на Община Плевен за период от 36 месеца (Община Плевен)
Обектът на поръчката е услуга с предмет сметосъбиране и сметоизвозване до Регионален център за управление на отпадъците Плевен в землището на с. Буковлък, Община Плевен, на битови отпадъци от територията на община Плевен. Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва от 25-те населени места – Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново, Тодорово, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСА - ПЛЕВЕН