Обществени поръчки в България

OpenProcurements.com

Неотдавнашни обществени поръчки в България
2024-01-31    „Доставка на цветни принтери и консумативи за лаборатории за нуждите на Министерство на здравеопазването (МЗ)” (,,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ'' АД)
2024-01-31    Определяне на изпълнител за СМР - текущ ремонт на покрив на административната сграда на РПС Добрич, ОПУ Добрич (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ)
2024-01-31    Доставка на трифазни маслени компенсиращи реактори с мощност до 800 kVAr (Електроразпределение Юг ЕАД)
2024-01-31    ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ , ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
2024-01-31    Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
2024-01-31    Доставка на електромерни табла типоразмер А-мини, изработени от поцинкована листова ламарина за номинално напрежение... (Електроразпределение Юг ЕАД)
2024-01-31    ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА С "СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА" ЗА НУЖДИТЕ НА... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
2024-01-31    ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Габрово)
2024-01-31    Премахване на сгради с отпаднала необходимост в имот на МВР и обособяване на паркинг за открито съхранение на... (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
2024-01-31    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛББ - Перник " ЕООД (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ПЕРНИК ЕООД)
2024-01-31    Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД (УМБАЛ "Света Анна" - София АД)
2024-01-31    Доставка и гаранционна поддръжка на детектор за изследване на индуцирани космически лъчи, за нуждите на ИА с НАО,... (Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория)
2024-01-31    „Дост. и монтаж на офис обзав. и обор-не за обект „Изгр. на спец. пункт и създ-не на усл. за изв-не на съвм. с... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
2024-01-31    “Доставка на горива за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка“ (Община Кюстендил)
2024-01-31    „Поддръжка на лиценз за софтуер, необходим за идентифициране на лица, извършващи търговска дейност в Интернет за... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
2024-01-31    Доставка на електромерни табла типоразмер B, изработени от поцинкована листова ламарина за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV (Електроразпределение Юг ЕАД)
2024-01-31    „Проектиране, строителство и авт. надзор за изграждане на оперативни бази– хангари и вертолетни летища за нуждите на... (Министерство на здравеопазването)
2024-01-31    Ъпгрейд на АСУТП EXPERION на Блок 2 - подмяна на станции и сървъри и миграция на софтуера до нови актуални версии (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
2024-01-31    „Израб. на пром. матер., които да бъдат разпр. сред целевите групи на проект BGLD-1.006-0001 „Здрав. за всички“ по... (Министерство на здравеопазването)
2024-01-31    „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за строеж (продължава в Раздел VI:... (Община Свищов)
2024-01-31    „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
2024-01-31    „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино по обособени позиции“ (Община Хитрино)
2024-01-31    „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област... (Община Бяла)
2024-01-31    Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини, ДСП, общ. трапезария, ОП ЧОБиО... (Община Смядово)
2024-01-31    „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Български... (БЪЛГАРСКИ СТРЕЛКОВИ СЪЮЗ Сдружение)
2024-01-31    „Доставка на употребявано МПС, 4/5 врати, 4+1 места, 4х4 за нуждите на Община Белослав” (Община Белослав)
2024-01-31    „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
2024-01-31    „Доставка на електрическа енергия за обекти, собственост на Община Стара Загора” (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
2024-01-31    „Доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна (OPGW), самоносещ оптичен кабел (ADSS), подземен оптичен... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
2024-01-31    Предоставяне на услуги по организационно-техническата подготовка и провеждане на Пролетната сесия на ПA на НАТО (гр.... (Народно събрание)
2024-01-31    „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград - втора... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
2024-01-31    Изработка и доставка на информационни и рекламни материали (Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/)
2024-01-31    „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА КАМЕНО” (Община Камено)
2024-01-31    Доставка на електромерни табла типоразмер А, изработени от поцинкована листова ламарина за номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV (Електроразпределение Юг ЕАД)
2024-01-31    „Проектиране на сградите на читалища в населени места в община Силистра.“ по обособени позиции (Община Силистра)
2024-01-31    „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
2024-01-31    Упражняване на СН при изпълнение на СМР за изпълн. на инвестиция „Обновяване и модернизация на образоват.... (Община Берковица)
2024-01-31    „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Нови пазар” (Община Нови пазар)
2024-01-31    Доставка на ротационен, абразивен и полирен инструментариум за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
2024-01-31    „Доставка на пеногасител(антипенител)“ (Софийска вода АД)
2024-01-31    „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП по пет обособени позиции (Югозападно държавно предприятие ДП)
2024-01-31    „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции“ (Национален осигурителен институт)
2024-01-31    Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
2024-01-31    Комплексно почистване на административни сгради и прилежащите им площи, собственост на Електроразпределение Юг ЕАД и... (Електроразпределение Юг ЕАД)
2024-01-31    „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград - първа... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
2024-01-30    Доставка на лекарствени продукти за 2024 г., отпускани по реда на Наредба №34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане... (Министерство на здравеопазването)
2024-01-30    Сервизно обслужване на автомобилна техника (Командване за логистична поддръжка (Военно формирование 48960) - София)
2024-01-30    ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВООБРАЗУВАЩИ ОРГАНИ" ЗА... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
2024-01-30    „Избор на изпълнител за доставка на челен товарач - нов за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Елена“ (Община Елена)
2024-01-30    Доставка и гаранционна поддръжка на аутосемплър за течни проби, съвместим с газов хроматограф „TRACE 1310“, доставка... (Министерство на вътрешните работи)
Свързани търсения 🔍