Обществени поръчки в България

OpenProcurements.com

Неотдавнашни обществени поръчки в България
2024-01-23    Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на затворническо общежитие от открит тип „Хеброс“ по три... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
2024-01-23    ,,Инженеринг(проектиране, авторски надзор и смр):,,Рехаб. и реконстр.с подмяна на водопровод по ул."Св.Климент... (Община Харманли)
2024-01-23    Deadline 2024-03-06    Организиране и провеждане изследвания, проучвания, оценки и анализи на действащите политики по теми свързани с... (Държавна агенция за закрила на детето)
2024-01-23    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ– Карнобат” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД)
2024-01-23    Deadline 2024-03-11    Доставка на леки автомобили (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
2024-01-23    „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на уреди за битово отопление на електричество в... (Община Хасково)
2024-01-23    „Специализиран превоз на служители на община Венец за период от три години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно... (Община Венец)
2024-01-23    Доставка, инсталация и монтаж на технологично оборудване необходимо за изграждане на Център за високи постижения в... (ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"ТОДОР РАЧИНСКИ")
2024-01-23    „Доставка на компютърни конфигурации“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
2024-01-23    Доставка и монтаж на обзавеждане за помещения и кухненско оборудване за нуждите на ЗООТ „Самораново” и арест към... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
2024-01-23    Приготвяне на храна за пациенти, настанени по клинични пътеки по НЗОК и пациенти по НОИ, експлоатация и поддръжка на... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - МАРИКОСТИНОВО ЕООД)
2024-01-23    „Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти“, реф. № PPD 23-107 (Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД)
2024-01-22    Ремонт на арматура в Турбинен цех (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
2024-01-22    ДОСТАВКА НА ОПЕРАЦИОННА LED ЛАМПА С КУПОЛ С ДВОЙНО ТАВАННО ОКАЧВАНЕ (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" ЕАД)
2024-01-22    Доставка на резервни части за системата за пепелоизвозване (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
2024-01-22    Доставка на 2 броя употребявани специални автомобили – автовишки за нуждите на ОП „Озеленяване, благоустройство и... (Община Кърджали)
2024-01-22    Избор на оператор за предоставяне на ваучери за храна по реда на Наредба № 11 ОТ 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ и... (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
2024-01-22    „Осигуряване на интернет свързаност за териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
2024-01-22    Доставка на реактиви и консумативи за Клиника обща и клинична патология на УСБАЛO ЕАД по обособени позиции (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ" ЕАД)
2024-01-22    „Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда, находяща се в УПИ ІI-поликлиника, кв.63 по плана... (Община Стрелча)
2024-01-22    „Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи... (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
2024-01-22    Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на нова, неупотребявана специализирана техника и машини за нуждите... (Община Кърджали)
2024-01-22    Доставка на химически реагенти за нуждите на "Брикел" ЕАД по три обособени позиции (Брикел ЕАД)
2024-01-22    "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ - ХАСКОВО" АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
2024-01-22    Deadline 2024-02-29    „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ” ЕАД” (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ" ЕАД)
2024-01-22    „Абонаментна поддръжка на система за управление на бази данни (СУБД) Oracle за срок от 3 (три) години“ (Българска народна банка)
2024-01-19    "Зимно поддържане на територията на община Враца за 2024 г. по две обособени позиции - ускорена процедура по реда на... (Община Враца)
2024-01-19    Предоставяне на услуги по управление на комуникациите и връзките с обществеността на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
2024-01-19    Ремонт на 4 (четири) броя танкове Т-72, числящи се на НВУ "Васил Левски" (Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски")
2024-01-19    „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска... (БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ Сдружение)
2024-01-19    „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦПЛУ, КСУДС и Проект BG05SFPR003-1.001 – 0108 - C02 –... (Община Брацигово)
2024-01-19    Доставка на съдове за биоразградими отпадъци за нуждите на община Велико Търново по обособени позиции: (Община Велико Търново)
2024-01-19    Абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за климатични съоръжения, сплит системи и... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
2024-01-19    Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща... (Метрополитен ЕАД)
2024-01-19    „Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ИА “ВКВПД“ по ОП -... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
2024-01-19    „Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
2024-01-19    Подводен оглед с робот на основни изпускатели на язовирна стена „Цанков камък“ (Национална електрическа компания ЕАД)
2024-01-19    Deadline 2024-02-29    “Доставка на 12 (дванадесет) броя нови тежкотоварни автомобили, 12 (дванадесет) броя нови хидравлични, стрелови... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
2024-01-19    ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО... (УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД)
2024-01-19    Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД - МВР (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
2024-01-19    Закупуване на нов газов стерилизатор (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
2024-01-19    Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско напрежение за... (Община Батак)
2024-01-19    „Доставка на ваксини за извършване на зад. и целеви имунизации и реимунизации,биопродукти за извършване на... (Министерство на здравеопазването)
2024-01-19    "Периодично техническо обслужване , включващо– профилактика, ремонт , осигуряване резервни части на 16 броя МПС , на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "БЯЛА")
2024-01-18    Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД (Национална електрическа компания ЕАД)
2024-01-18    „Доставка на иновативни технически устройства за незрящи лица и лица със зрителни увреждания“ (Министерство на труда и социалната политика)
2024-01-18    „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на поддръжка и развитие на ИТ инфраструктурата за нуждите на БНР“ (Българско национално радио)
2024-01-18    Доставка на резервни части за Въздушен вентилатор тип APJB 2650 и Димен вентилатор тип APJC 3550 (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
2024-01-18    Сервизно обслужване и ремонт на газо-мазутни инсталации на КА-1÷12 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
2024-01-18    Събиране,пране,дезинфекция, сушене,гладене,опаковане и транспортиране на спално бельо,хавлии,хавлиени... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Свързани търсения 🔍