Доставчик: БОРЕРА АЛФА ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БОРЕРА АЛФА ООД

2023-03-10   Осигуряване на транспортна услуга за превоз на сътрудници на ЕР Юг ЕАД по определени маршрути на територията на... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Транспортната услуга представлява случаен превоз на пътници в съответствие с приложимите нормативни изисквания в т.ч. Закона за автомобилните превози (ЗАП), Закона за движение по пътищата (ЗДП) и Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба №33), по заявка на Възложителя с превозни средства, осигурени от Изпълнителя. Определени са шест основни маршрута, по които ще се заявява превоз, но е предвидена възможност да се възлага случаен превоз и извън … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОРЕРА АЛФА ООД