Доставчик: ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД

2023-03-01   „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СИТ/, включително използване и поддържане за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "НЕВЕСТИНО")
Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СИТ/, включително използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Невестино“ от 17:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и 24 часа през почивните дни. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД
2022-09-27   Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ - Кюстендил (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - КЮСТЕНДИЛ)
Предмет на настоящата обществената поръчка е да бъде осъществен избор на изпълнител за извършване на охрана с технически системи за сигурност на административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. “България” №46 и Регионален архивен център (РАЦ), ул. “Струма” №16, пропускателен режим в рамките на утвърденото работно време на административната сграда и в сградата на Регионален архивен център (РАЦ) в с. Невестино и физическа охрана в извън работно време на Регионален архивен център - с. Невестино, с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД
2022-08-30   Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила за обекти на територията на... (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ)
В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности, разделени на две обособени позиции, както следва: ОП № 1: Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила за: п/ст Марек, п/ст Бобов дол и п/ст Бабино и ОП № 2: Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила за: п/ст Скакавица, п/ст Кюстендил, п/ст Пауталия и Административна сграда УМЕР София област отдел Кюстендил Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД
2022-04-07   Охрана с технически средства и реакция с жива сила в обекти експлоатирани от ЕСО ЕАД и МЕР София град (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ГРАД)
Предмет на поръчка е охрана с техн. средства и реакция с жива сила на п/ст Камбаните, п/ст Княжево, п/ст Банкя, п/ст Бухово, п/ст Искър Индустрия, п/ст Военна Рампа п/ст Връбница, п/ст Красно село, п/ст Димитър Димитров, п/ст Хаджи Димитър, п/ст Модерно предградие, п/ст Курило, Админ сграда ИКПО и ЦЛЕМ в едно с ДРСТ. В съответствие с програмата на ЕСО за поетапно преминаване на всички п/ст на дистанц. управл. се предвижда през 2022 г. да се изградят видеонабл., СОТ в п/ст Красно село и п/ст Димитър … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД
2022-03-24   Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила за обекти на територията на... (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ)
В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности, разделени на две обособени позиции: ОП № 1: Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила в п/ст Перун и п/ст Кракра и ОП № 2: Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила в п/ст Радомир и п/ст Калища Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД