Доставчик: ДОН - ТУР - ТРАНС ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДОН - ТУР - ТРАНС ООД

2023-03-19   „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа” по 2 обособени позиции (община Тунджа)
Наименование на поръчката: „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея“; Обособена позиция №2: „Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на Община „Тунджа”. Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяване на транспортна услуга за превоз на пътници на територията на Република България и извън нея, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДОН - ТУР - ТРАНС ООД
2022-03-29   „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа” по 2 обособени позиции (община Тунджа)
Наименование на поръчката: „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея“; Обособена позиция №2: „Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на Община „Тунджа”. Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяване на транспортна услуга за превоз на пътници на територията на Република България и извън нея, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДОН - ТУР - ТРАНС ООД