Доставчик: ДЖИ СИ АР АД

6 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са ДЗЗД "Решетки ЦПС 2021" и КМС ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЖИ СИ АР АД

2023-03-07   „Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“ (Национална електрическа компания ЕАД)
Предметът на поръчката е реконструкция на задвижването на таблените затвори на основен изпускател на яз. „Въча“ с цел възстановяване на конструктивната му цялост и функционалност. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ СИ АР АД
2022-08-16   „Доставка на части за хидравлични турбини“ в обособени позиции, реф. № 22ИП-В50А041 (Национална електрическа компания ЕАД)
Предметът на поръчката е разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на резервна ДЕВА втулка за турбинен лагер, ПАВЕЦ „Орфей"; Обособена позиция 2: „Доставка на графитни уплътнения за ХГ1, ХГ2 и ХГЗ, ВЕЦ „Алеко". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ СИ АР АД
2022-08-12   Доставка на материали за водоснабдяване, канализация и изграждане на тръбни трасета в обособени позиции за нуждите... (Национална електрическа компания ЕАД)
Предмет на поръчката е доставката на материали за водоснабдяване, канализация и изграждане на тръбни трасета за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“, групирани в следните обособени позиции: обособена позиция №1: Доставка на тръбни свързващи елементи тип Ermeto; обособена позиция №2: Доставка на ВиК колена, Т-образни преходници и фитинги; Обособена позиция №3: Доставка на ВиК материали за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ. Описанието на изделията, предмет на доставка, и условията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ СИ АР АД
2022-02-07   „Доставка на части за хидравлични турбини за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени... (Национална електрическа компания ЕАД)
Предметът на поръчката е разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на заготовки от неръждаема стомана за изработване на облицовки за турбинни капаци за ВЕЦ „Девин”; Обособена позиция 2: „Доставка на заготовки от неръждаема стомана за изработване на стационарен лабиринт към капак долен и лабиринт горен за ВЕЦ „Девин“; Обособена позиция 3: „Доставка на заготовки от бронз за изработка на втулки за направляващ апарат за ВЕЦ „Девин“; Обособена позиция 4: „Доставка на фрикционни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ СИ АР АД
2021-10-13   Модернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода 5,6VA в ЦПС 3 и ЦПС 4 (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Предмет на поръчката е проектиране на нови въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода 5,6 VA в ЦПС 3 и 4, изработка и доставка на новите модернизирани въртящи решетки и материалите за носещата метална конструкция на решетките, демонтаж на старото и монтаж на доставеното ново оборудване, обучение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ СИ АР АД ДЗЗД "Решетки ЦПС 2021" КМС ЕООД
2021-08-17   Подмяна на помпени агрегати 5,6TB10D02,3,4 (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Предметът на поръчката включва: - Доставка на 6 (шест) броя попени агрегати на обща рама, без директно куплиране; - Ремонтен комплект за всеки помпен агрегат, необходим за един основен ремонт, съгласно условията и изискванията на завода производител; - Специализирани инструменти за ремонт и поддръжка на оборудването, съгласно изискванията на завода производител; - Обучение при въвеждане в експлоатация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ СИ АР АД