Доставчик: Елос ООД

19 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Елос ООД

2023-10-06   „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за административната на Териториално поделение... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА")
„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за административната на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Места” за срок от 24 месеца” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2023-05-15   "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника/СИТ/ за нуждите на ТП " ДГС Сандански" за срок... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ")
Описание на предмета: Осигуряването на охрана с помощта на сигнално - известителна техника ще се извършва от 17:00 часа до 08:00 часа в работните дни и 24 часа през почивните и празничните дни в обекти на възложителя в административната сграда на ТП «ДГС Сандански», с адрес: гр. Сандански , ул « Христо Ботев» № 35. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2023-03-01   „Осигуряване на охрана с помощта на СОТ, включв. проектиране, дост., монтиране, използване и поддърж. за адм. сграда... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ")
„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци” за срок от 24 месеца” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци”; Обособена позиция №2: „Проектиране, доставка, монтиране, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2023-03-01   „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за административната сграда на Териториално... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА")
„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Елешница” за срок от 24 месеца”, съгласно Техническа спецификация –Приложение №3, неразделна част от настоящата документация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-12-12   „Осигуряване охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включително използване и поддържане за нуждите на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛИЦА")
„Осигуряване охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включително използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Белица“ за срок от 24 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-11-21   „Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „Петрич” (ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД)
В електрическа подстанция „Петрич" има изградени районно и аварийно осветление, система за периметрова охрана по външния периметър и в ОРУ 110 kV, сигнално охранителна техника (СОТ) в помещенията на подстанцията, система за видеонаблюдение по външния периметър и пожароизвестителна система, които са собственост на Възложителя. Към NVR за видеонаблюдението на периметъра са свързани камерите, които ще се използват от Изпълнителя, чрез неговия контролен център за наблюдение при задействие на СОТ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-11-21   „Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „Ален мак” (ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД)
В електрическа подстанция „Ален мак" има изградени районно и аварийно осветление, система за периметрова охрана по външния периметър и в ОРУ 110 kV, сигнално охранителна техника (СОТ) в помещенията на подстанцията, система за видеонаблюдение по външния периметър и пожароизвестителна система, които са собственост на Възложителя. Към NVR за видеонаблюдението на периметъра са свързани камерите, които ще се използват от Изпълнителя, чрез неговия контролен център за наблюдение при задействие на СОТ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-11-04   „Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „Банско“ (ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД)
В електрическа подстанция „Банско" има изградени районно и аварийно осветление, система за периметрова охрана по външния периметър и в ОРУ 110 kV, сигнално охранителна техника (СОТ) в помещенията на подстанцията, система за видеонаблюдение по външния периметър и пожароизвестителна система, които са собственост на Възложителя. Към NVR за видеонаблюдението на периметъра са свързани камерите, които ще се използват от Изпълнителя, чрез неговия контролен център за наблюдение при задействие на СОТ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-11-04   „Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „Гоце Делчев“ (ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД)
В електрическа подстанция „Гоце Делчев" има изградени районно и аварийно осветление, система за периметрова охрана по външния периметър и в ОРУ 110 kV, сигнално охранителна техника (СОТ) в помещенията на подстанцията, система за видеонаблюдение по външния периметър и пожароизвестителна система, които са собственост на Възложителя. Към NVR за видеонаблюдението на периметъра са свързани камерите, които ще се използват от Изпълнителя, чрез неговия контролен център за наблюдение при задействие на СОТ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-10-28   "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СИТ/, включително използване и поддържане за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ")
Осигуряването на охрана с помощта на сигнално - известителна техника ще се извършва от 17:00 часа до 08:00 часа в работните дни и 24 часа през почивните и празничните дни в обекта на възложителя – административната сградас адрес: гр. Добринище, ул. «Иван Козарев» № 9. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-10-14   „Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „Разлог“ (ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД)
В електрическа подстанция „Разлог" има изградени районно и аварийно осветление, система за периметрова охрана по вънщния периметър и в ОРУ 110 kV, сигнално охранителна техника (СОТ) в помещенията на подстанцията, система за видеонаблюдение по вънщния периметър и пожароизвестителна система, които са собственост на Възложителя. Към NVR за видеонаблюдението на периметъра са свързани камерите, които ще се използват от Изпълнителя, чрез неговия контролен център за наблюдение при задействие на СОТ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-04-27   Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „Сандански“ (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД)
В електрическа подстанция „Сандански" има изградени районно и аварийно осветление, система за контрол на достъпа, система за периметрова охрана по вънщния периметър и в ОРУ 110 kV, сигнално охранителна техника (СОТ) в помещенията на подстанцията, система за видеонаблюдение по вънщния периметър и пожароизвестителна система, които са собственост на Възложителя. Към NVR за видеонаблюдението на периметъра са свързани камерите, които ще се използват от Изпълнителя, чрез неговия контролен център за наблюдение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2022-04-27   Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „Симитли“ (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД)
В електрическа подстанция „Симитли" има изградени районно и аварийно осветление, система за контрол на достъпа, система за периметрова охрана по вънщния периметър и в ОРУ 110 kV, сигнално охранителна техника (СОТ) в помещенията на подстанцията, система за видеонаблюдение по вънщния периметър и пожароизвестителна система, които са собственост на Възложителя. Към NVR за видеонаблюдението на периметъра са свързани камерите, които ще се използват от Изпълнителя, чрез неговия контролен център за наблюдение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2021-12-21   Охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ")
"Охрана с помоща на сигнално - известителна техника, включваща, проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обект на ТП ДГС Разлог по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника" на обекти на ТП ДГС Разлог" за срок от 24 месеца" Обособена позиция №2 "Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на камери за видеонаблюдение и сигнално - известителна техника за обекти на ТП ДГС Разлог" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2021-05-25   Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника на обекти на Териториално поделение „Държавно горско... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Благоевград“)
Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника на обекти на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Благоевград“ за срок от 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2021-04-16   Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително използване и поддържане, за... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Петрич“)
Предметът на обществената поръчката включва охрана с помощта на сигналноизвестителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в административната сграда на ТП „ДГС – Петрич“, находяща се на адрес гр. Петрич Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2018-10-09   Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на общо 8 броя камери за видеонаблюдение (вкл. DVR... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен“ към ЮЗДП ДП гр. Благоевград)
Предметът на обществената поръчка включва проектиране, доставка, монтиране на система за видео наблюдение за административната сграда на ТП „ДГС Гърмен" и поддържане на изградената система за видео наблюдение, като пълният обхват и изискванията за изпълнение на поръчката е съгласно приложената техническа спецификация към одобрената документация за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2018-10-01   „Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително използване и поддържане, за... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Добринище“)
„Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително използване и поддържане, за нуждите на ТП „ДГС Добринище“ за срок от 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД
2018-07-11   Осъществяване на жива невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ... (Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление — Монтана)
Целта на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ), както и с физическа невъоръжена охрана на следните обекти, стопанисвани от АПИ, ОПУ — Монтана: — административната сграда на ОПУ — Монтана, — кантон с. Г. Геново, — ремонтно-складова база Монтана, — снегоринна база Спанчевци, — oпорен пункт „Мандра“, землище на с. Николово, общ. Монтана, — опорен пункт „Петрохан“, землище на с. Бързия, общ. Берковица, област Монтана. Предметът на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елос ООД