Доставчик: ES Group Europe s.r.o.

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ES Group Europe s.r.o.

2023-03-17   „Експертиза на избрани отчети от анализа на безопасността за лицензиране на ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ (Агенция за ядрено регулиране)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Експертиза на избрани отчети от анализа на безопасността за лицензиране на ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“.Обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Експертиза на отчетите за механичния, хидравличния и термо-механичния проект на ядреното гориво RWFA“; Обособена позиция № 2: „Експертиза на отчета за съвместимост на системата за вътрешно-реакторен контрол на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“; Обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ES Group Europe s.r.o. INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE Консорциум "ESG EU - SSTC NRS - ESG UA"