Доставчик: ФОМУС ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ФОМУС ООД

2023-03-10   „Доставка на фотографско оборудване за нуждите на Българска телеграфна агенция” (Българска телеграфна агенция)
Настоящата поръчка има за цел осъществяване на доставка с цел покупка на специализирана фотографска техника за нуждите на Българската телеграфна агенция. Артикулите, предмет на поръчката са както следва: фотоапарти, фотообективи, светкавици, моноподи, триподи, фотораници, карти памет, дрон и адаптери. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФОМУС ООД