Доставчик: КОНСОРЦИУМ ХАЙ-СПИЙД НЕТ

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КОНСОРЦИУМ ХАЙ-СПИЙД НЕТ

2023-03-01   Ъпгрейд на съществуващата научна инфраструктура със създаване на нови Локални Hadoop клъстера в партньори по проект... (Университет за национално и световно стопанство)
Ъпгрейд на съществуващата научна инфраструктура със създаване на нови Локални Hadoop клъстера в партньори, включени към съществуващ Централизиран Hadoop клъстер, създаване на Разпределена база от данни, изграждане на Централизирана система за анализ и статистическа обработка на HDFS данни от всичките Hadoop клъстери и мрежово свързване на всичките Hadoop клъстери към съществуващия Суперкомпютър в ТехПарк София, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОНСОРЦИУМ ХАЙ-СПИЙД НЕТ
2021-06-21   Доставка, инсталиране, конфигуриране, интегриране, тестване и поддържане на Национална специализирана... (Университет за национално и световно стопанство)
Доставка, инсталиране, конфигуриране, интегриране, тестване и поддържане на Единна обобщена мегависокоскоростна мрежа за интегриране между 6 партньорски организации и за обслужване на IoT устройства, състояща се от 5 типа мрежи. Доставчикът трябва да предостави Единна обобщена мега мрежова услуга, състояща се от интегрирани 5 мрежови услуги, обхващаща 5 типа мрежи, интегрирани помежду си, като интегрирането да осигурява също и една точка за приемане-предаване на данни, намираща се в инфраструктурата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОНСОРЦИУМ ХАЙ-СПИЙД НЕТ