Доставчик: МЕГАСТРОЙ М ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът МЕГАСТРОЙ М ЕООД

2023-03-06   „Доставка на ел. материали и възстановяване на съществуващо електрозахранване на държавен горски разсадник „Ветрен",... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ")
В предмета на обществената поръчка са включени дейности, свързани с възстановяването на съществуващо електрозахранване в държавен горски разсадник с. Ветрен в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Мъглиж. За извършване на услугата по възстановяване е необходима доставка и влагане на електроматериали. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕГАСТРОЙ М ЕООД
Свързани търсения 🔍