Доставчик: НЮ УЕЙ АДВЪРТАЙЗИНГ ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът НЮ УЕЙ АДВЪРТАЙЗИНГ ООД

2023-02-24   „Доставка на рекламни материали от текстилни изделия по програма „Еразъм+“, КД131 с договор... (ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна)
Целта на процедурата е избор на изпълнител за доставка на рекламни материали от текстилни изделия по програма „Еразъм+“, КД131 с договор №2021-1-BG01-КА131-HED-000003311 към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Шапка с козирка Обособена позиция №2 - Тениска Обособена позиция №3 - Комплект вратовръзка с дамски шал Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НЮ УЕЙ АДВЪРТАЙЗИНГ ООД
Свързани търсения 🔍