Доставчик: О,КЕЙ СУПЕРТРАНС АД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът О,КЕЙ СУПЕРТРАНС АД

2023-02-28   Осигуряване на транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение от домовете им до Отделение по диализно... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е осигуряването на транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение от домовете им до Отделение по диализно лечение при УМБАЛ “Света Анна” – София АД и обратно. Услугата включва транспорт на диализно болни пациенти от град София и общините от Софийска област, който ще се извършва на база предварителен подробен график, представен от Възложителя в края на всеки месец за следващия. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от възлагането й, като същият … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: О,КЕЙ СУПЕРТРАНС АД
2021-12-23   Осигуряване на транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение от домовете им до Отделение по диализно... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е осигуряването на транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение от домовете им до Отделение по диализно лечение при УМБАЛ “Света Анна” – София АД и обратно. Услугата включва транспорт на диализно болни пациенти от град София и общините от Софийска област, като ще се извършва на база предварителен подробен график, представен от Възложителя в края на всеки месец за следващия. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от възлагането й, като същият … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: О,КЕЙ СУПЕРТРАНС АД
2021-08-16   Извършване на транспортни услуги (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Транспортиране на болни на диализа от домовете им до Отделението по диализа на МБАЛ „НКБ” ЕАД и обратно; Обособена позиция № 2: Транспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „НКБ” ЕАД по заявени от тях маршрути в гр. София. Обособена позиция № 3: Транспортиране на пациенти на МБАЛ „НКБ” ЕАД до други лечебни заведения. Извършването на транспортните услуги по всяка от трите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: О,КЕЙ СУПЕРТРАНС АД Трансбул ООД