Доставчик: Роу Бак България ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Роу Бак България ЕООД

2023-03-16   ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ФАБРИЧНО НОВА, НЕУПОТРЕБЯВАНА МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОЛЗВАНЕ В СЕЛСКОТО И ГОРСКО... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА")
„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ФАБРИЧНО НОВА, НЕУПОТРЕБЯВАНА МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОЛЗВАНЕ В СЕЛСКОТО И ГОРСКО СТОПАНСТВО – МОТОФРЕЗА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР КЪМ НЕЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ВЪРБИЦА“ ГР. ВЪРБИЦА ” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роу Бак България ЕООД