Доставчик: СМАРТ СИТИ СИСТЕМС ДЗЗД

2 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД и ТЕЛЕЛИНК СИТИ ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СМАРТ СИТИ СИСТЕМС ДЗЗД

2023-03-10   "Техническо софтуерно обслужване, ремонтна поддръжка и развитие в следгаранционен период на Система за управление и... (ОП ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА)
Обществената поръчка е с предмет: „Техническо софтуерно обслужване, ремонтна поддръжка и развитие в следгаранционен период на Система за управление и контрол на трафика в гр. Пловдив”. Настоящата поръчка включва Софтуерна поддръжка на СУТ за 12 месеца, хардуерна поддръжка на СУТ за 12 месеца, надграждане с оборудване на кръстовища при възлагане от възложителя при необходимост,доставка на части за СУТ при възлагане от възложителя при необходимост,задължително обучение на персонала. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СИТИ СИСТЕМС ДЗЗД
2021-07-26   „Въвеждане на интегрирана система за електронно таксуване по проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък –... (Община Казанлък)
Изпълнението на предмета на поръчката включва дейности по доставка и монтаж на оборудване, разработка и внедряване на софтуерни компоненти, поддръжка, управление на работоспособността, аналитични услуги, услуги по подпомагане на управлението, услуги по организиране, поддържане и развитие на достъп до единната система за продажба и таксуване на превозни документи. Изискванията и обхватът на поръчката са подробно посочени в приложената техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СИТИ СИСТЕМС ДЗЗД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД ТЕЛЕЛИНК СИТИ ЕООД