Доставчик: ВАРТЕКС ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ВАРТЕКС ООД

2023-03-07   Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материални и свързани с тях изделия, помощни строителни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОПОТАМО")
Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материални и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок от 12 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАРТЕКС ООД