Доставчик: ВАСИЛКА ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ВАСИЛКА ЕООД

2023-03-22   „Абонаментно поддържане на хигиената, основно и извънредно почистване на Административни сгради и кантони,... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЮСТЕНДИЛ)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител, с който да бъде сключен договор за нейното изпълнение, с оглед поддържане чистотата на административна сграда на Областно пътно управление /ОПУ/ - Кюстендил с административен адрес: град Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 49, Районна пътна служба и Районна пътна лаборатория –с адрес гр.Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №261, кантон Студен кладенец и кантон Рилски манастир. Поддържането на чистотата по смисъла на настоящата документация включва … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАСИЛКА ЕООД