Доставчик: АНИ 25 ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АНИ 25 ЕООД

2023-03-02   „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни... (Община Бяла Слатина)
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по седем обособени позиции“. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНИ 25 ЕООД КОПРИВСКИ ЕООД