Доставчик: КОПРИВСКИ ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са АНИ 25 ЕООД и ПРОЛЕТ-22-17 - БОРОВАНСКИ И СИЕ СД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КОПРИВСКИ ЕООД

2023-03-02   „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни... (Община Бяла Слатина)
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по седем обособени позиции“. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНИ 25 ЕООД КОПРИВСКИ ЕООД
2023-02-06   „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии за нуждата на Община Оряхово по шест обособени позиции“ (Община Оряхово)
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга“, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП за извършване на обществен превоз по утвърдени маршрутни разписания, съобразно Техническата спецификация на поръчката – Приложение № 1. Настоящата процедура се открива във връзка с разпоредбите Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОПРИВСКИ ЕООД
2022-11-21   „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни... (Община Бяла Слатина)
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по седем обособени позиции“. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОПРИВСКИ ЕООД ПРОЛЕТ-22-17 - БОРОВАНСКИ И СИЕ СД
Свързани търсения 🔍
Организации за възлагане на поръчки: Община Бяла Слатина Община Оряхово