Доставчик: БУЛКОМП ООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БУЛКОМП ООД

2023-03-16   "Доставка на сървър за запис на видеосъдържание" (Българска национална телевизия)
В рамките на изпълнението на поръчката изпълнителят трябва да осигури или да изпълни следното: • доставката и инсталацията на оборудването обект на поръчката; • конфигуриране на доставеното оборудване • доставката и инсталацията на всички софтуерни лицензи, необходими за осигуряване функционалностите на оборудването, съгласно техническата спецификация • гаранционна поддръжка на всички хардуерни устройства за срок и с ниво на поддръжка съгласно описаното в техническите изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛКОМП ООД
2023-03-16   „Доставка на споделен дисков масив“ (Българска национална телевизия)
В рамките на изпълнението на поръчката Изпълнителят трябва да осигури или да изпълни следното: - доставката и инсталацията на оборудването, обект на поръчката; - конфигуриране на доставеното оборудване; - доставката и инсталацията на всички софтуерни лицензи, необходими за осигуряване функционалностите на оборудването, съгласно техническата спецификация; - гаранционна поддръжка на всички хардуерни устройства за срок и с ниво на поддръжка съгласно описаното в техническите изисквания; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛКОМП ООД
2023-02-10   „Доставка на система за управление и съхранение на дигитални архиви“ (Българска национална телевизия)
В рамките на изпълнението на поръчката Изпълнителят трябва да осигури или да изпълни следното: - доставката и инсталацията на системата, обект на поръчката; - конфигуриране на доставената система и на всички софтуерни лицензи, необходими за осигуряване на функционалностите на оборудването, съгласно техническата спецификация; - гаранционна поддръжка на доставената система и всички софтуерни лицензи за срок и с ниво на поддръжка съгласно описаното в техническите изисквания; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛКОМП ООД
2021-10-13   "Доставка на сървъри за запис и възпроизвеждане на видео съдържание“ (Българска национална телевизия)
Доставка на 4 броя сървъри за запис и възпроизвеждане на видео съдържание за нуждите на студийните комплекси в Българска национална телевизия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛКОМП ООД
2021-09-10   „Осигуряване на поддръжка на система за цифров архив Spectra T950 в БНТ“ (Българска национална телевизия)
Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на система за цифров архив Spectra T950 в Българска национална телевизия. Хардуерната поддръжка и софтуерните ъпгрейди трябва да са относими към системата за цифров архив Spectra T950, 4xLTO-5, 4xLTO-8, 1000 Slots, s/n 1921409, подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛКОМП ООД