2023-03-17   Поддръжка, текущи и аварийни ремонти на автомобили „БМВ“, „ФОРД“ и „ЛЕНД РОВЪР“ (Народно събрание)
В обхвата на предмета на поръчката са включени дейности по обслужването, текущи и аварийни ремонти на служебните автомобили, включително и осигуряване на необходимите резервни части за извършване на съответните дейности за период от 24 (двадесет четири) месеца. Подробно описание на моторните превозни средства е дадено в списък - Приложение № 1 към документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дивалс ЕООД
2022-05-09   Поддръжка, текущи и аварийни ремонти на автомобили “Фолксваген” (Народно събрание)
В обхвата на предмета на поръчката са включени дейности по обслужването, текущи и аварийни ремонти на служебните автомобили, включително и осигуряване на необходимите резервни части за извършване на съответните дейности. Подробно описание на моторните превозни средства е дадено в списък (Приложение № 2). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дивалс ЕООД
2022-03-18   Извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция "Автомобилна... (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация")
Извъннгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а именно за Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Русе и Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - София Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дивалс ЕООД ФУЛДА-БЪЛГАРИЯ ООД
2021-06-22   Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (Регионална дирекция за социално подпомагане — Софийска област)
Предметът на поръчката обхваща извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, предоставени за ползване на РДСП — София-област и ДСП към София-област, включващо извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика и диагностика, ремонт, доставки и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно и вътрешно измиване и извършване на задължителен годишен технически преглед и репатриране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дивалс ЕООД