Доставчик: ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС ООД

Една архивирана обществена поръчка

ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС ООД е исторически доставчик на услуги по ремонт и поддръжка и различни услуги по ремонт и поддържане.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС ООД

2023-03-09   Ремонт и поддръжка на климатични системи и инсталации в УМЕР Русе (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - РУСЕ)
Поръчката включва извършването на следните дейности по отношение на монтираните климатични системи и инсталации: монтаж, ремонт, поддръжка или сервизно обслужване и извеждане от експлоатация, включително доставка и подмяна на части, детайли , консумативи и др. във връзка с поддръжката на климатиците по заявка на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС ООД