Доставчик: ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

2023-03-08   Извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите HCl, HF, метали и неметали в отпадъчните газове... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите HCl, HF, метали и неметали в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух от неподвижните точкови източници след СОИ съгласно техническо задание. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД