Поръчки: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

6 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

2023-11-20   Deadline 2023-12-20   Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2024 г (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2024 г., по спецификация – Приложение №1 и Изисквания за качество и доставка на оперативни дневници и документи –Приложение №2 от документацията на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори, съгласно Приложение №1 – Спецификация и Приложение №2 - Технически и технологични изисквания. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-18   Доставка на резервни части за транспортьори и багери (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за транспортьори и багери съгласно спецификации по две обособени позиции: Първа обособена позиция - Доставка на резервни части за транспортьори; Втора обособена позиция - Доставка на резервни части за багери. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в “ТЕЦ... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-06   Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) и резервни части за нея (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) и резервни части за нея, съгласно технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводите от GRP материал (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводите от GRP материал, съгласно Технически данни и изисквания - Приложение №1 и Обем дейности – Приложение №2. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   Доставка на скрепителни елементи за работни колела на мелещи вентилатори (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на скрепителни елементи за работни колела на мелещи вентилатори съгласно спецификация, технически и технологични изисквания и чертежи, дадени като приложения към документацията Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   СМР за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №3 (КА-5,6) от ос 19÷27 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
СМР за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №3 (КА-5,6) от ос 19÷27, съгласно Приложение № 1 - Обем. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Доставка на резервни модули за системите за управление EXPERION PKS (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни модули за системите за управление EXPERION PKS“ съгласно Приложение №1 - Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, по приложен обем дейности - Приложение №1 от документацията на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-12   Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140”, съгласно спецификации - по четири обособени позиции. - I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за арматура производство на ,,CCI Valve Tehnology”; - II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за арматура производство на ,,POLNA“; - III-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за арматура производство ,,LDM‘‘; - IV-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за арматура производство ,,SHIEBEL“; Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   Ремонт на метални елементи на Комин №2, Н=325м (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на метални елементи на Комин №2, Н=325м, съгласно обем дейности. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-09   Софтуерно обслужване на ИУМС в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Софтуерно обслужване на ИУМС в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, съгласно Технически изисквания - Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-02   Доставка и монтаж на 8 броя врати за котелни зали част 700 и част 890MW и багерни помпени станции (БПС-1,2,3) в котелен цех (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка и монтаж на 8 броя врати за котелни зали част 700 и част 890MW и багерни помпени станции (БПС-1,2,3) в котелен цех, съгласно спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-09-27   Строително-монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения към Турбинен цех - ПС-Ханово (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Строително-монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения към Турбинен цех - ПС-Ханово по зададен обем. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   Доставка на резервни части за хидроциклонни батерии в СОИ и ИОГ (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за хидроциклонни батерии в СОИ и ИОГ по три обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция: „Резервни части за хидроциклонни батерии – производител KREBS ENGINEERS“ Втора обособена позиция: „Резервни части за хидроциклонни батерии – производител ThyssenKrupp Fördertechnik“ Трета обособена позиция: ”Резервни части за хидроциклонни батерии – производител AKW” Преглед на обществените поръчки »
2023-09-25   Доставка на резервни части за шламови помпи ,,Habermann” тип NP 350/630, NPК 350/1060 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за шламови помпи ,,Habermann” тип NP 350/630, NPК 350/1060,съгласно Приложение №1 – Спецификация и Приложение №2 - Технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-20   Доставка на два броя работни колела за димен вентилaтор по чертеж № S 825 664-1 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на два броя работни колела за димен вентилaтор по чертеж № S 825 664-1, съгласно Спецификация - Приложение №1 и Технически изисквания - Приложение №2 Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   Изготвяне на идеен проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) върху покриви на сгради,... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Изготвяне на идеен проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) върху покриви на сгради, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД съгласно техническо задание. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   Изготвяне на идеен проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) и зарядни станции за автомобили... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Изготвяне на идеен проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) и зарядни станции за автомобили върху терен (паркинг за автобуси и леки коли) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно Техническо задание - Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-07   Ремонтни дейности на местими транспортьори в цех ВС и П (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Ремонтни дейности на местими транспортьори в цех ВС и П“съгласно Приложение №1 – Спецификация на Ремонтни дейности на местими транспортьорив цех ВС и П Преглед на обществените поръчки »
2023-09-04   Доставка на резервни части за обдухващи апарати тип WLB 90 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за обдухващи апарати тип WLB 90 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), съгласно Приложение №1 – Спецификация и Приложение №2 - Технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоконсулт ЕООД
2023-09-01   Специализирани строителни работи по направа на пътна стоманобетонова настилка (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Специализирани строителни работи по направа на пътна стоманобетонова настилка съгласно обем дейности, дадени като приложение към документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛТРЕЙС ГРУП ЕООД
2023-08-24   Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) по две обособени позиции както следва: Първа обособена позиция - „Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) с текстилен корд” по приложени технически изисквания – Приложение 1 Втора обособена позиция - „Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)“ по приложени технически изисквания – Приложение 2 Преглед на обществените поръчки »
2023-08-23   Ремонт на Конферентна зала (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на Конферентна зала, съгласно обем от дейности, зададен от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-21   Доставка на гъвкави компенсатори за котлоагрегати ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на гъвкави компенсатори за котлоагрегати ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) съгласно спецификация и технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-21   Доставка на работни столове за БЩУ -1,2,3 и 4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на работни столове за БЩУ -1,2,3 и 4“съгласно Приложение №1 – Обем и Приложение №2 – Спецификация за доставка на работни столове за БЩУ – 1,2,3 и 4. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-18   Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности, съгласно зададен обем от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-15   Изграждане на 2 бр. складови помещения в КЦ (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Изграждане на 2 бр. складови помещения в КЦ ”, по две обособени позиции: Първа обособена позиция – Изграждане на склад в МС-1 в КЦ, съгласно обем; Втора обособена позиция – Изграждане на склад за МКО-ПКПР в КЦ, съгласно обем. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-10   Доставка на хоризонтални топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател на котлоагрегати тип ПК 38-4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на хоризонтални топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател на котлоагрегати тип ПК 38-4, съгласно Спецификация - Приложение №1, Технически изисквания - Приложение №2 и конструктивна документация (чертежи). Преглед на обществените поръчки »
2023-08-08   Подмяна и ремонт на повредена тръбна система на охладителна кула - тип „Хамон" (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Подмяна и ремонт на повредена тръбна система на охладителна кула - тип „Хамон“, съгласно обем дейности и технически условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗКИ-Волта ООД
2023-08-02   Сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби и подемници в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби и подемници в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно приложени Техническо задание и Спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-07-27   Ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ, съгласно изисквания на Възложителя за срок от 3 години. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-20   Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ, съгласно технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Технокомерс ООД
2023-07-20   Доставка на два броя маслообработващи машини за турбинни масла и филтри към тях (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на два броя маслообработващи машини за турбинни масла и филтри към тях съгласно обем за доставка, спецификация и технически условия, дадени като приложения към документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Атоменергоремонт АД
2023-07-12   Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR – PR 754 и KOMATSU-D155AX-8 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR – PR 754 и KOMATSU-D155AX-8, по две обособени позиции: Първа обособена позиция – „Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR – PR 754“, съгласно спецификация и технически изисквания; Втора обособена позиция – „Доставка на резервни части за булдозери KOMATSU-D155AX-8“, съгласно спецификация и технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕФИР-РЕМОНТ ВЕРИЖНИ МАШИНИ ЕООД
2023-07-12   Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати,... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно Обем и Технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пещострой ЕООД
2023-07-12   Доставка на секция шарнирна-напречно местима В-1600 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на секция шарнирна-напречно местима В-1600, съгласно Технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
2023-07-10   Доставка на стоманобетонни траверси (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на стоманобетонни траверси, съгласно Приложение №1 – Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЕАД
2023-06-28   Доставка на резервни части за анализатори за емисионен контрол на СОИ 1÷8, датчици за температурен контрол и сонди... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Доставка на резервни части за анализатори за емисионен контрол на СОИ 1 -8, датчици за температурен контрол и сонди за кислород димни газове по Блокове 1 - 8“ разделена на три обособени позиции: I-ва обособена позиция: „Доставка на датчици за температурен контрол“ съгласно – Приложение №1. II-ра обособена позиция: Доставка на анализатори за проводимост, Рн и кислород в димни газове“ съгласно – Приложение №2. III-та обособена позиция: Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
2023-06-26   Строителни и монтажни работи по изграждане на санитарни инсталации в цех РМБ и цех ВС и П (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Строителни и монтажни работи по изграждане на санитарни инсталации в цех РМБ и цех ВС и П, съгласно обем от дейности, зададен от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕ ЕС КОМ ЕООД
2023-06-26   Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, РГМУ и резервни части за системите за... (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, РГМУ и резервни части за системите за управление за КИП в СОИ 1÷8 и ХВО по 3 обособени позиции. - Първа обособена позиция - „Доставка на манометри и трансмитери за КИП – цехове СОИ, ХВО и ДВП“ - съгласно Спецификация. - Втора обособена позиция - „Доставка на резервни части за Разпалваща газо-мазутна уредба“ - съгласно Спецификация. - Трета обособена позиция - „Доставка на резервни части за периферията на системите за управление … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМЕЕС ООД КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД
2023-06-09   Добиване и транспорт на земни маси–глина от кариера на Възложителя (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Добиване и транспорт на земни маси–глина от кариера на Възложителя, съгласно Приложение 1- КС и Приложение 2- Техническо задание Преглед на обществените поръчки »
2023-06-07   Ъпгрейд на системата за Групово управление на възбуждането (ГУВ) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Надграждане на система за групово управление на възбуждането съгласно технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМЕЕС ООД
2023-05-29   Доставка на комплект за прелопатване на ст.23 за РНН на парна турбина TCDF 36″ (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на комплект за прелопатване на ст.23 за РНН на парна турбина TCDF 36″, съгласно Приложение №1 - Технически условия и чертеж. Преглед на обществените поръчки »
2023-05-26   Доставка на ролки и гирлянди за транспортьори (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на ролки и гирлянди за транспортьори, по две обособени позиции: Първа обособена позиция: „Доставка на ролки за транспортьори“; Втора обособена позиция: „Доставка на гирлянди за транспортьори“. Преглед на обществените поръчки »
2023-05-26   Доставка на резервни части за редуктори (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за редуктори по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на резервни части за редуктор WIKOV(ŠKODA); Обособена позиция 2: Доставка на резервни части за редуктори по стандарт на TGL 37088 14 LA , съгласно спецификации за доставка и технически изисквания, дадени като приложения към документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛКА ЕООД СЕДОНА-ОП ЕООД
2023-05-25   Ремонт на обособени помещения на ОКМ и Електроцех в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
“Ремонт на обособени помещения на ОКМ и Електроцех в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ по две обособени позиции. Първа обособена позиция – „СМР по ремонт и изграждане на обособени помещения на ОКМ“ Втора обособена позиция – „СМР по ремонт и изграждане на обособени помещения на Електро цех“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЛДИНГ ЛУКСУРИ ЕООД
2023-05-25   Изграждане на пасарелка, площадки, стълби и парапети в цех СОИ (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Изграждане на пасарелка, площадки, стълби и парапети в цех СОИ, по две обособени позиции: I-ва обособена позиция - Изграждане на пасарелка между помпено помещение №2 и сграда за подготовка на варовикова суспензия, съгласно Приложениe №1 - Спецификация; II-ра обособена позиция - Изграждане на стълбище и площадка между разклонение от улей, захранващ с варовик силоз 1 и улей захранващ с варовик силоз 2 на СОИ бл. 5/6, съгласно Приложениe №1 - Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЛДЕ ЕООД СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-05-25   Изграждане и въвеждане в експлоатация на площадки за отработени и свежи масла (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Изграждане и въвеждане в експлоатация на площадки за отработени и свежи масла, съгласно Техническо задание - Приложение №1 и Количествено-стойностна сметка - Приложение №2. Преглед на обществените поръчки »