Доставчик: ЕЛТРАНС-ИМПЕКС ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕЛТРАНС-ИМПЕКС ООД

2023-03-13   Доставка на резервни части за автоматични трамвайни стрелки с дистанционно управление (Столичен електротранспорт ЕАД)
Доставка на резервни части за автоматични трамвайни стрелки с дистанционно управление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛТРАНС-ИМПЕКС ООД
2022-08-24   „Доставка на светофорни лампи и LED светофорни модули по обособени позиции” (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
„Доставка на светофорни лампи и LED светофорни модули по обособени позиции”, структурирана в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на светофорни лампи за немска и чешка оптика“; Обособена позиция № 2: „Доставка на светофорни лампи за руска оптика“; Обособена позиция № 3: „Доставка на LED светофорни модули“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛТРАНС-ИМПЕКС ООД