Поръчки: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

>20 активни обществени поръчки

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране са били закупени от организации като Столична община, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Неотдавнашни обществени поръчки на транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране в България

2023-11-28   Deadline 2023-12-28   „Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства и по-конкретно доставка чрез закупуване на... (Териториално Поделение "Държавно ловно стопанство Борово")
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 1бр. нов Двигател К-Т–УАЗ 4218 – 89 К.С, 2900 кубика. Доставеният двигател трябва да съответства на съответната марка и модел и да бъде нов, оригинален, неупотребяван и нерециклиран. Трябва да отговаря на изискванията да качество в Република България, да бъде придружен със сертификат за произход и качество, както и да бъде придружен с гаранция не по-малко от 2 месеца в режим на експлоатация. Доставяният артикул трябва бъде опакован по начин, годен за … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-28   Deadline 2023-12-13   "Следгаранционна поддръжка на МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово от структури на МВР и други ведомства... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предметът на обществената поръчка включва следгаранционна поддръжка на МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово от структури на МВР и други ведомства и организации по две обособени позиции, както следва: "Доставка на резервни части, консумативи, оборудване, смазочни материали и експлоатационни течности за МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово от структури на МВР и други ведомства и организации"; "Ремонт и обслужване във външни сервизи на МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   "Доставка и гаранционно обслужване на превозни средства с повишена проходимост за нуждите на ГДГП-МВР" по 3 (три)... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на превозни средства с повишена проходимост. Изискванията на Възложителя са подробно посочени в Техническата спецификация (Приложения №№ 1.1-1.3) за всяка обособена позиция поотделно. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2024-01-03   Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА")
С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, който да извършва техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари профилактика, диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз, спирачна течност), подмяна на ауспухови тръби … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-27   Deadline 2023-12-28   Доставка на 1 брой високопроходим, лек бензинов автомобил втора употреба за нуждите на полицейски участък гр.Ракитово (Община Ракитово)
Доставка на 1 брой високопроходим, лек бензинов автомобил втора употреба за нуждите на полицейски участък гр.Ракитово. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за поръчка и документацията за обществена поръчка. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.20, ал.1, т.1, б.“б“ във връзка с чл.18, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид стойността на обществената … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-24   Deadline 2024-01-02   „Доставка на нов, неупотребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване“ (Община Самуил)
„Доставка на нов, неупотребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване“. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2024-01-03   „Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии ZF“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на резервни части за предавателни кутии ZF“ за срок от 1 (една) година, от датата на сключване на договора или до достигане на сумата по договора, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за предавателни кутии ZF, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-03   „Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH“ за срок от 1 (една) годиаи, от датата на сключване на договора или до достигане на сумата по договора, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1), … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-03   „Доставка на 1 брой употребяван специален автомобил – автовишка“ (Община Самуил)
„Доставка на 1 брой употребяван специален автомобил – автовишка“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-22   Deadline 2024-01-02   Доставка на резервни части за електрически ТПС за период от 3 години ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
„Доставка на резервни части за електрически ТПС за период от 3 години, разделена на три обособени позиции“, както следва Обособена позиция №1 - „Доставка на диоди и тиристори за електрически локомотиви“, Обособена позиция №2 - „Доставка на контакти за превключвателя на степените тип TPPL VI, за електрически локомотиви“ и Обособена позиция №3 - „Доставка на пожаробезопасни кондензатори, сух тип, за електрически локомотиви“ се извършва в съответствие с приложените Технически изисквания и Технически … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Доставка чрез покупка на фабрично нов лекотоварен автомобил тип „ван“ за нуждите на Техническия университет - София" (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка чрез покупка на фабрично нов лекотоварен автомобил тип „ван“ за нуждите на Техническия университет - София". При доставката автомобилът да се съпровожда с инструкция или ръководство за експлоатация на български език. При доставката автомобилът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговото качество и произход. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2023-12-21   „Доставка на изолатори за електрически ТПС за период от 3 години“, разделена на 21 обособени позиции ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
„Доставка на изолатори зя електрически ТПС за период от 3 години“, разделена на 21 обособени позиции, както следва: Об. поз. 1 - Изолатор проходен Ккр 37/630 Об. поз. 2 - Изолатор седло - 14П Об. поз. 3 - Изолатор подпорен 6 ребрен плътен /носач на глави на разединители/ Об. поз. 4 - Изолатор подпорен 6 ребрен плътен Об. поз. 5 - Изолатор 5 ребрен проходен D1,5-160 с фланци Об. поз. 6 - Изолатор опорен проходен за въздух 6 ребрен D1,5-200 Об. поз. 7 - Разрядник – комплект; Об. поз. 8 - Разрядник POLIM-H … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-21   Deadline 2024-01-09   „Доставка на универсални и санитарни контейнери – рамково споразумение” (Сухопътни войски - военно формирование 22450)
Доставка на универсални контейнери, санитарни контейнери с душ кабинки и санитарни контейнери за WC. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2024-01-03   ДОСТАВКА НА ЛЕК/ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ, С ТЕХНИЧЕСКА ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т., С ДВОЙНА КАБИНА, ТИП ПИКАП (Министерство на отбраната)
Доставка на леки/товарни автомобили с повишена проходимост, с техническа допустима маса до 3,5 т., с двойна кабина, тип пикап, чрез сключване на рамково споразумение за срок от 24 месеца. Автомобилите да са нови, неупотребявани и произведени до 12 месеца преди датата на доставка; да отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета. Предметът на обществената поръчка включва и: 1. Пълна … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-21   „Доставка на резервни части за служебни МПС на ТП „ ДЛС Балчик” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК)
Периодична доставка чрез покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС , посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията. Срок на договора – 12 месеца или до изчерпване на максималко допустимата стойност на договора от 30000.00лв. без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2024-01-03   „Доставка чрез покупка на 22 броя нови високопроходими автомобили, необходими за дейността на ЮЦДП, гр. Смолян, по... (ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП)
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата е с предмет: „Доставка чрез покупка на нови високопроходими автомобили, необходими за дейността на ЮЦДП, гр. Смолян, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка чрез покупка на 16 (шестнадесет) броя нови и неупотребявани високопроходими автомобили, тип „Пикап“ и Обособена позиция № 2: Доставка чрез покупка на 6 (шест) броя нови и неупотребявани високопроходими автомобили. Поръчката има за цел да … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-18   Доставка на резервни части, консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "СЕСЛАВ")
Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка се изразява в извършването на доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването на ремонтни услуги, и ремонтни услуги за 65 служебните леки автомобили, товарни автомобили, и селскостопанска техника/трактори и прикачен инвентар/ собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово, стопанисвани от ТП ДГС “Сеслав” гр.Кубрат, съгласно техническа спецификация Прилижение №1 км докумунтацията. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-17   Deadline 2023-12-19   Доставка на пътни превозни средства за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
В обхвата на поръчката са включени гаранционно сервизно обслужване, както и регистрация на автомобилите в КАТ. Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок), която да се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-18   „Извънгаранционна поддръжка на МПС на Община Свищов за 1 година” по обособени позиции (Община Свищов)
Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е само Обособена позиция №1. Настоящата обществена поръчка, включва извършването на извънгаранционна поддръжка на моторните превозни средства по модели, вид, марка, и технически данни за автомобилите посочени в Техническата спецификация за Обособена позиция №1. За извънгаранционна поддръжка са предвидени 17 автомобила ползвани от Община Свищов, 11 автомобила ползвани от ОбССД и 2 автомобила ползвани от ОП „Обреди-Свищов“. Подробните изисквания за … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Deadline 2023-12-04   „Доставка на нови автомобили за нуждите на Централно управление на Националния статистически институт по обособени позиции" (Национален статистически институт)
Доставка на нови автомобили за нуждите на Централно управление на Националния статистически институт по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на два броя нови леки автомобили, брой места 4+1“ Обособена позиция № 2 „Доставка на един брой нов лек автомобил, брой места 8+1“ Обособена позиция № 3 „Доставка на един брой нов товарен автомобил с допустима маса до 3500 кг.“ Техническите характеристики на автомобилите в посочените обособени позиции са подробно описани в техническите … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-15   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ")
Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 24 месеца“ и обхваща: Доставка на гуми и джанти за автомобили, собственост на ТП “ДГС Звездец“, както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и други, както следва: А) Периодична доставка, чрез закупуване на нови автомобилни гуми и джанти по заявка на възложителя; Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-19   „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП "ДГС КАРНОБАТ” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ")
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка, монтаж ,демонтаж и баланс на гуми и джанти за автомобили собственост на ТП "ДГС Карнобат" за срок от 12 месеца". СРОК ЗА … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-15   Доставка на резервни части и консумативи за транспортни средства, селскостопанска техника / трактори и прикачен... (СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВОДЕН - ИРИ ХИСАР")
Доставка на резервни части и консумативи за 27 транспортни средства, селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/ и камиони, собственост на „СЦДП” ДП - Габрово, ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ , за срок от 12 календарни месеца” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-13   "Доставка и монтаж на обзавеждане за складово помещение на Столична дирекция на вътрешните работи" (Столична дирекция на вътрешните работи)
Доставка и монтаж на обзавеждане за складово помещение на Столична дирекция на вътрешните работи“ по 4 обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на метални стелажи и шкафове” 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на фризерна ракла” 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на складова техника” 4. Обособена позиция № 4: "Доставка на пластмасови бокс палети и кутии" Място на изпълнение: гр. София, кв. Бенковски, ул. "Лазар Михайлов" 147, складово помещение на СДВР. Складовото помещение е … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-14   „Ремонт и текущо техническо обслужване с резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА С.СТАРО ОРЯХОВО)
„Ремонт и текущо техническо обслужване с резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи, осигурени от изпълнителя за служебни автомобили марка „Тойота“ на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-11   „Доставка на транспортни средства за нуждите на общинска администрация по обособени позиции” (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Ще се доставят превозни средства по две обособени позиции за нуждите на Община Стара Загора, с характеристики, подробно описани в Техническата спецификация към поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-12   "Доставка на пътно превозно средство за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Настоящата поръчка има за цел осъществяване на доставка на пътно превозно средство - лек автомобил с нормална проходимост (ЛАНП) с техническа допустима маса до 3,5 т. включително (брой места за сядане 8+1), за обезпечаване дейността на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. В обхвата на поръчката са включени и безплатно гаранционно сервизно обслужване, както и регистрация на автомобилите в КАТ. Под безплатно гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-18   „Доставка на железопътни релси в четири обособени позиции“ (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на железопътни релси тип 49 Е1 с марка стомана R350 HT; Обособена позиция № 2 – Доставка на железопътни релси тип 49 Е1 с марка стомана R260; Обособена позиция № 3 – Доставка на железопътни релси тип 60 Е1 с марка стомана R260; Обособена позиция № 4 – Доставка на железопътни релси тип 60 Е1 с марка стомана R350 HT. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2024-01-25   Внедряв. на Евр. система за упр. на влаковете (ERTMS) на борд. оборуд. на магистр. нулевоем. електр. локомотиви и... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Изпълнението обхваща следните основни дейности, които са обособени като етапи при изпълнението на договора: ЕТАП I: Проектиране, доставка, монтаж, изпитване, пускане в експлоатация с изключен режим за ETCS ниво 2 ЕТАП II: Получаване на разрешителни, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с ERTMS бордовото оборудване Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка са подадени за одобрение от Kрайните получатели (КП) с подписани Партньорски споразумения общо … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-15   Периодична доставка на резервни части за селскостопански машини и друга техника, собственост на СЦДП ДП– гр.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОСИЦА)
Периодична доставка на резервни части за селскостопански машини и друга техника, собственост на СЦДП ДП– гр. Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Росица” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-15   Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП– гр. Габрово,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОСИЦА)
Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Росица” Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-08   „Доставка на автомобили за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД по две обособени позиции: (СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на автомобили за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 6 (шест) броя леки автомобили за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ Обособена позиция № 2: „Доставка на 3 (три) броя микробуси за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“. Срокът за доставка по съответната обособена позиция се предлага от участниците, но не следва да надвишава повече от 150 календарни дни от сключване на договора. Начинът на оценяване е подробно описан в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-11   „Доставка на резервни части и консумативи за автомивки собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции" (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и консумативи за автомивки, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническите спецификации за всяка от обособените позиции (Приложение № 1.1, Приложение № 1.2, към Документацията за участие). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-08   „ДОСТАВКА НА СИМУЛАТОРИ И ТРЕНАЖОРИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Медицински университет)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж/инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на симулатори и тренажори за практическо обучение на студенти, и обучение на персонал за работа, подробно описани в Техническа спецификация ОП1-№1 (Приложение № 1), Техническа спецификация ОП2-№2 (Приложение № 2), Техническа спецификация ОП3- №3 (Приложение № 3) Техническа спецификация ОП4- №4 (Приложение № 4). Обществената поръчка е разделена на четири обособени … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-11   Доставка на един брой лек автомобил за нуждите Университетска ботаническа градина - Балчик на Софийски университет... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Поръчката има за цел да осигури доставка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил. В предмета на поръчката се включва регистрация в КАТ и осигуряване на гаранционно обслужване на доставения автомобил през гаранционния срок. Под гаранционно обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобила, която се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   „Доставка на 1 бр. лек автомобил за Домашен социален патронаж, гр. Шумен“ (Община Шумен)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на 1 брой лек автомобил за Домашен социален патронаж, гр. Шумен. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на МПС съобразно Техническата спецификация. Видът и техническите параметри са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Доставка на фабрично нов пътнически микробус - 8+1, за нуждите на дейността на Дневен център за деца с увреждания, гр. Шумен (Община Шумен)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на фабрично нов пътнически микробус - 8+1, за нуждите на дейността на Дневен център за деца с увреждания, гр. Шумен. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на МПС съобразно Техническата спецификация. Видът и техническите параметри са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   “Доставка и монтаж на водолазно оборудване и екипировка” по 2 обособени позиции (Община Бургас)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на водолазно оборудване и екипировка” по 2 обособени позиции както следва: ОП1: „Доставка на специализирано оборудване за подводна работа на обект “Лодкостоянка Крайморие“, кв. Крайморие, гр. Бургас и ОП2: доставка и монтаж на водолазно оборудване и екипировка за обект Закрита лодкостоянка „Ченгене Скеле. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-04   Доставка на специфични резервни части за запорна арматура (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Доставка на специфични резервни части за запорна арматура. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1- Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-113-88-А Обособена позиция 2 - Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82 Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   „Доставка на фабрично нов пътнически микробус - 8+1, за нуждите на дейността на Дом за стари хора „Д-р Ст.... (Община Шумен)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на фабрично нов пътнически микробус - 8+1, за нуждите на дейността на Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“, гр. Шумен. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на МПС съобразно Техническата спецификация. Видът и техническите параметри са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   „Доставка на фабрично нов пътнически микробус - 8+1, за нуждите на дейността на ДПЛУИ, с. Лозево“ (Община Шумен)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка чрез покупка на фабрично нов пътнически микробус - 8+1, за нуждите на дейността на ДПЛУИ, с. Лозево. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на МПС съобразно Техническата спецификация. Видът и техническите параметри са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   “Доставка и монтаж на Brakewater (брейкуотър) понтон - закотвяне със система от пайлове и котвена система по 2... (Община Бургас)
Доставка и монтаж на Brakewater (брейкуотър) понтон - закотвяне със система от пайлове и котвена система по 2 обособени позиции както следва: ОП1: „Доставка и монтаж на Brakewater (брейкуотър) понтон - закотвяне със система от пайлове за обект Рибарско пристанище "Сарафово". ОП2: „Доставка и монтаж на 6 бр. котвени линии и удължаване на верига за обект защитена лодкостоянка кв. Крайморие, Община Бургас“ Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси" (в т.ч. монтаж, демонтаж:, лепене, баланс на гуми,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
Предмет на обществената поръчка. - Доставка на нови външни гуми (зимни/летни/всесезонни), в зависимост от нуждите на Възложителя, включващо демонтаж на стари, монтаж, баланс и/или смяна на вентил на нови гуми за автомобили и мотоциклети; - Ремонт на стари аварирали гуми за автомобили и мотоциклети (монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) в зависимост от нуждите на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-04   „Доставка на резервни части и материали за дизел-генератор „IVECO“, във връзка с ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr -... (Градски Транспорт ЕАД)
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва „Доставка на резервни части и материали за дизел-генератор „IVECO“, във връзка с ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - SOLARIS”, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна“, подробно посочени в таблицата на Техническата спецификация, която е част от документацията. Поръчката ще се осъществява чрез покупка, по предварително направена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за период от 18 месеца. Резервните части и материали включени в обхвата на настоящата … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   „Доставка чрез закупуване на 1 брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП „ДГС Симитли“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ")
„Доставка чрез закупуване на 1 брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП „ДГС Симитли“ . При изпълнение на обществената поръчка следва да се спазват приложимите за предмета й изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-04   „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St 1600“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на гумено-транспортна лента В1800 St1600 и комплект стиковъчни материали за нея. Количество: - ГТЛ В1800 St1600, 12/8, Х - 13 000 м - К-т стиковъчни материали за ГТЛ В 1800 St 1600, 12/8, Х - 52 броя. Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-04   „Доставка на резервни части и материали за токоприемници и лебедки, във връзка с ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr -... (Градски Транспорт ЕАД)
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва „Доставка на резервни части и материали за токоприемници и лебедки, във връзка с ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - SOLARIS”, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна“, подробно посочени в таблицата на Техническата спецификация, която е част от документацията. Поръчката ще се осъществява чрез покупка, по предварително направена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за период от 18 (осемнадесет месеца). Резервните части и материали включени в обхвата на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-11   „Доставка, обучение и сервизно гаранционно обслужване на мобилни машини и оборудване - наименованието продължава в раздел VI (Община Асеновград)
Предметът на обществената поръчка включва доставка, обучение и сервизно гаранционно обслужване на: Мобилен шредер Трактор с кофа насипни товари и кофа с грапа Мобилно барабанно сито за пресяване на компост Геотекстилна мембрана - ролки Машина за обръщане на компост ведно със система за оросяване и съоръжение за навиване и развиване на геотекстилна мембрана Техническите изисквания към доставките, предмет на обществената поръчка, са подробно посочени в Техническата спецификация/Техническо задание и част … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   „Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван, автомобил с висока проходимост 4х4, , с хибридно задвижване,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА С.СТАРО ОРЯХОВО)
„Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван, автомобил с висока проходимост 4х4, , с хибридно задвижване, за нуждите на ТП ДЛС Шерба“ Преглед на обществените поръчки »