Доставчик: ЕнергоТестКонтрол ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕнергоТестКонтрол ООД

2023-03-17   "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери в "Топлофикация София" ЕАД" (Топлофикация София ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери в "Топлофикация София" ЕАД" с 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 "Последваща метрологична проверка на топломери в "Топлофикация София" ЕАД"; Обособени позиции № 2 "Последваща метрологична проверка на водомери в "Топлофикация София" ЕАД". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕнергоТестКонтрол ООД