Доставчик: Фрагмент Ивентс ЕООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Фрагмент Ивентс ЕООД

2023-03-09   "Разработване на мобилно приложение по Проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено... (Община Пловдив)
продължава от т. II.1.1. "...реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.“ Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде разработено мобилно приложение тип quest игра, което ще функционира глобално из целия град, между всички музеи, галерии, експозиции и културни пространства и вътре в тях. Играта ще е базирана на истории от града и ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и туристи като ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фрагмент Ивентс ЕООД
2022-04-18   „Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития по проекти, изпълнявани от... (ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ)
Предоставяне на логистични услуги - осигуряване на конферентни зали, изхранване и кафе-паузи, обучителни материали, материали за публичност и рекламни материали в количества, които са посочени в Таблици 1 от т. 3.1. Конкретни дейности към т. 3. Обхват на дейността на Приложение № 1 – Техническа спецификация по обособена позиция № 1, Приложение № 2 – Техническа спецификация по обособена позиция № 2, Приложение № 3 – Техническа спецификация по обособена позиция № 3 и Приложение № 4 – Техническа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 360 Консулт ЕООД Фрагмент Ивентс ЕООД