Доставчик: КАЛИ АУТО ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КАЛИ АУТО ЕООД

2023-03-09   Доставка на 1 брой употребяван високопроходим лек автомобил за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БРЕЗНИК")
Доставка на 1 брой употребяван високопроходим лек автомобил за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАЛИ АУТО ЕООД