Доставчик: Мундус Сървисиз АД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Мундус Сървисиз АД

2023-03-16   „Доставка на батерии за независими захранващи устройства, осигуряващи непрекъсваемост в работата на електронните... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предметът на настоящата поръчка е доставка на батерии за независими захранващи устройства, осигуряващи непрекъсваемост в работата на електронните системи на ГКПП, по осем обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 60 Ah; - Обособена позиция № 2: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 65 Ah; - Обособена позиция № 3: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 9 Ah; - Обособена позиция № 4: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 5,5 Ah; - Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мундус Сървисиз АД Тристан 02 ООД
2022-09-16   „Доставка на батерии за непрекъсваемо токово захранване” (Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР))
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 512 (петстотин и дванадесет) батерии за непрекъсваемо токово захранване с гаранционен срок минимум 36 месеца, като Възложителя може да заяви допълнителни количества батерии за непрекъсваемо токово захранване на обща стойност не по-висока от разликата между стойността на предвидения финансов ресурс по обществената поръчка и предложената цена за изпълнение на доставката от участника, определен за Изпълнител. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мундус Сървисиз АД