Доставчик: Тристан 02 ООД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Тристан 02 ООД

2023-05-22   „Доставка на акумулаторни батерии за обекти на РЦ/ЛЦ за ОВД“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на акумулаторни батерии за UPS-и, за съоръжения и системи на КНО и стартерни акумулаторни батерии за обекти на ДП РВД, разделена на следните 3 (три) самостоятелно обособени позиции: - Обособена позиция № 1 - „Доставка на акумулаторни батерии за UPS-и в обекти на ДП РВД“ - Обособена позиция № 2 – „Доставка на акумулаторни батерии за съоръжения и системи на КНО в обекти на ДП РВД“ - Обособена позиция № 3 – „Доставка на стартерни акумулаторни батерии за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тристан 02 ООД
2023-03-16   „Доставка на батерии за независими захранващи устройства, осигуряващи непрекъсваемост в работата на електронните... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предметът на настоящата поръчка е доставка на батерии за независими захранващи устройства, осигуряващи непрекъсваемост в работата на електронните системи на ГКПП, по осем обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 60 Ah; - Обособена позиция № 2: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 65 Ah; - Обособена позиция № 3: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 9 Ah; - Обособена позиция № 4: Доставка на акумулаторни батерии 12 V, 5,5 Ah; - Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мундус Сървисиз АД Тристан 02 ООД
2022-11-17   „Доставка на акумулаторни батерии за обекти на РЦ/ЛЦ ЗА ОВД“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предметът на обществената поръчка е доставка на акумулаторни батерии за обекти на РЦ/ЛЦ ЗА ОВД, разделена на следните 4 (четири) самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1- "Доставка на акумулаторни батерии за ПИС, ПГС и други спомагателни съоръжения в обекти на ДП РВД"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на акумулаторни батерии за съоръжения и системи на КНО в обекти на ДП РВД"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на акумулаторни батерии за UPS-и за обекти на ДП РВД"; Обособена позиция № 4 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тристан 02 ООД
2021-08-06   Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой акумулаторна батерия за блокове 5 и 6 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой акумулаторна батерия за блокове 5 и 6”, съгласно Приложение № 1 - Технически параметри. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тристан 02 ООД
2021-02-15   Доставката на акумулаторни батерии и токоизправители по 4 обособени позиции („Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на акумулаторни батерии и токоизправители по 4 обособени позиции. Обществената поръчка е разделена по обособени позиции (ОП): — ОП 1 „Доставка на акумулаторни батерии тягови (стационарни) за осигуряване на оперативно напрежение в тяговите подстанции“, — ОП 2 „Доставка на стационарни оловни клапанно-регулирани акумулаторни батерии (VRLA)“, — ОП 3 „Доставка на стационарни оловни акумулаторни батерии — отворен тип (OpzS)“, — ОП 4 „Доставка на импулсни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД ЕнЕрДжи Сорс ООД Кооперация ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "КОНВЕРТ" Тристан 02 ООД
2019-05-30   Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии (Министерство на отбраната)
Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии, съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение с 1 изпълнител за всяка обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Монбат“ АД „Тристан 02“ ООД Монбат АД Тристан 02 ООД