Доставчик: ОКОЛАБ ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ОКОЛАБ ЕООД

2023-03-01   Периодични доставки на медицински изделия и хирургични консумативи за нуждите на “Специализирана болница по очни... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на медицински изделия и хирургични консумативи за нуждите на СБОБАЛ-Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение № 1 и Приложение № 1 .1). Поръчката включва периодични доставки след предварителна заявка от страна на Възложителя за медицински изделия и консумативи, наричани в документацията „стоки“ или „артикули“. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОКОЛАБ ЕООД Хелмед България ЕООД