Доставчик: ОТВОРИ ОЧИ Сдружение

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ОТВОРИ ОЧИ Сдружение

2023-03-20   “Изпълнение на Програма за психосоциална рехабилитация (резиденциален тип) на 20 (двадесет) лица, които са били... (Община Варна)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Програма за психосоциална рехабилитация (резиденциален тип) на 20 (двадесет) лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОТВОРИ ОЧИ Сдружение
2022-08-23   „Изпълнение на Програма за психосоциална рехабилитация (нерезиденциален тип) на 15 (петнадесет) лица, които са били... (Община Варна)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Програма за психосоциална рехабилитация (нерезиденциален тип) на 15 (петнадесет) лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества“ съгласно Техническа Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОТВОРИ ОЧИ Сдружение