Доставчик: ПРИЗМА ИНФО ЕООД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПРИЗМА ИНФО ЕООД

2023-03-09   „Извършване инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански... (Регионална дирекция по горите - Благоевград)
„Извършване инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии - държавна собственост по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – в района на дейност на дейност на ТП „ДГС Якоруда”, Обособена позиция № 2 – в района на дейност на дейност на ТП „ДГС Белица”, Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лесотехнически университет ПРИЗМА ИНФО ЕООД
2023-01-30   Инвентаризация на ГТ, изработване на: п-н за дейностите по опазване на ГТ от пожари, план за ловностопанските... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ)
Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на: план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, план за ловностопанските дейности, горскостопански план за горските територии - държавна собственост, на територията на ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен“, област Ловеч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРИЗМА ИНФО ЕООД
2022-02-23   Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански... (Регионална дирекция по горите - Благоевград)
„Извършване инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „ДГС Разлог”. Инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопански карти, планове за ловностопански дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРИЗМА ИНФО ЕООД
2022-02-16   „Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на ГСК, план за ЛСД и план за дейностите по опазване на ГТ от... (РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ)
„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработването на горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „ДЛС Витиня”, област София, на „Северозападно държавно предприятие” ДП - гр. Враца“, в границите на община Столична, област София-град, общини Своге, Ботевград, Горна Малина и Елин Пелин, Софийска област. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРИЗМА ИНФО ЕООД