Доставчик: САЛАМАНДЪР 112 ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът САЛАМАНДЪР 112 ООД

2023-03-07   „Абонаментна поддръжка, мониторинг и ремонт на ПИС, охладителни и пожарогасителни системи (ПГС), техническо... (Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси")
Предметът на обществената поръчката включва извършването на следните услуги: 1. Абонаметно поддържане, ремонт и мониторинг на пожароизвестителни системи в административни сгради, складови бази (СБ) и петролни бази (ПБ), детайлно описани в Приложениета към Техническата спецификация на съответната обособена позиция. 2. Абонаметно поддържане, ремонт и мониторинг на стационарни охладителни и пожарогасителни системи в петролни бази на Възложителя, детайлно описани в Приложениета към Техническата спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РВЦ ООД САЛАМАНДЪР 112 ООД