Доставчик: СУНАЙ ГРУП ООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СУНАЙ ГРУП ООД

2023-03-02   Доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим товарен автомобил-втора употреба, с монтирана на него кранова... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ")
Доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим товарен автомобил-втора употреба, с монтирана на него кранова уредба и грайфер за товарене на дървесина“.Предметът на обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой високопроходим товарен автомобил-втора употреба, с монтирана на него кранова уредба и грайфер за товарене на дървесина“. С година на първа регистрация след 01.01.1998г. Доставения кран трябва да бъде придружен с всички налични и/или необходими документи за регистриране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СУНАЙ ГРУП ООД