Доставчик: Т енд СС инженеринг ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Т енд СС инженеринг ООД

2023-03-22   Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия, съгласно спецификация, технически изисквания и чертежи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т енд СС инженеринг ООД
2022-05-18   Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf – Германия, по две обособени позиции: - Първа обособена позиция: Доставка на резервни части с механична обработка за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf – Германия; - Втора обособена позиция: Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf – Германия; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕДОНА-ОП ЕООД Т енд СС инженеринг ООД