2023-03-17   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна за 2023 г., по 4 обособени позиции” (ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна за 2023 г., по 4 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1 – Яйца, мляко и млечни продукти Обособена позиция 2 – Месо и месни продукти Обособена позиция 3 – Плодове и зеленчуци Обособена позиция 4 – Други храни Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОП ИНВЕСТ ЕООД
2022-10-27   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна за 2023 г., по 5... (Община Трявна)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна за 2023 г., по 5 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1 – Хляб и хлебни изделия Обособена позиция 2 – Яйца, мляко и млечни продукти Обособена позиция 3 – Месо и месни продукти Обособена позиция 4 – Плодове и зеленчуци Обособена позиция 5 – Други храни Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции, като по обособена позиция №1 - Хляб и хлебни изделия се предвижда доставка на 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИМИТ 2020 ООД ТОП ИНВЕСТ ЕООД