Доставчик: ТРЕЙД СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ТРЕЙД СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

2023-03-01   Доставка на резервни части, консумативи и блок за управление за газомотокомпресор (ГМК) (Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор)
Предметът на поръчката е доставка на резервни части, консумативи и блок за управление за газомотокомпресор (ГМК). Поръчката е разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на комплект резервни части и клапани Обособена позиция № 2 Доставка на блок за управление Обособена позиция № 3 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Симатекс ЕООД ТРЕЙД СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД