Доставчик: УЛТИМА - АУТО ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът УЛТИМА - АУТО ЕООД

2023-03-23   „Доставка на резервни части и консумативи за МПС, собственост на Община Кюстендил” (Община Кюстендил)
Доставка по заявка на възложителя на резервни части и консумативи, предназначени за МПС от различни марки и модели леки автомобили, собственост на Възложителя. Доставените резервни части и консумативи трябва да са оригинални или еквивалентни за съответната марка лек, товарен, специален автомобил и специализирана техника и да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или Европейския съюз. Всички резервни части и консумативи следва да бъдат нерециклирани, нови и неупотребявани Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: УЛТИМА - АУТО ЕООД