Доставчик: ВОЛТЕР КОНСУЛТ ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ВОЛТЕР КОНСУЛТ ЕООД

2023-03-06   „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Ремонт на покриви на сгради и отводнителните им... (Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси")
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на ремонт на покриви на сгради и отводнителните им системи в Складова база (СБ) Ресен при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Велико Търново, Складова база (СБ) Българово при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Бургас и Складова база (СБ) Ботевград при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен резерв и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТЕР КОНСУЛТ ЕООД