Доставчик: АВТОМОБИЛИТЕ ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АВТОМОБИЛИТЕ ООД

2023-09-15   Доставка на 1 бр. употребяван, високопроходим, лекотоварен автомобил, тип „пикап" за нуждите на дейности по защита... (Община Несебър)
Доставка на високопроходим, лекотоварен автомобил, тип „пикап" за нуждите на дейности свързани със защитата на населението срещу бедствия и аварии в Община Несебър. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОМОБИЛИТЕ ООД
2023-03-16   Ремонтни услуги и доставка на резервни части за 9 броя автомобили, на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГОРНА ОРЯХОВИЦА")
„Ремонтни услуги и доставка на резервни части“ за 9 / ДЕВЕТ / броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца.” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОМОБИЛИТЕ ООД