Доставчик: АВТОПОТРЕБИ ВЕЛИНГРАД ООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АВТОПОТРЕБИ ВЕЛИНГРАД ООД

2023-08-17   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
Настоящата поръчка включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и подмяна на авточасти, детайли, материали и консумативи за моторни превозни средства, подробно описани в Техническите спецификации по позиции към документацията за участие. Извършването на техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника, стопанисвана от ТП ДГС „Алабак” включва сервизно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОПОТРЕБИ ВЕЛИНГРАД ООД
2023-03-21   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужват, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
„Следгаранционно сервизно и техническо обслужват, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.), включително доставка на резервни части и консумативи". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОПОТРЕБИ ВЕЛИНГРАД ООД
2023-02-03   „ Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО")
„ Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)“ посочени в техническата спецификация, а именно: Верижен трактор ДТ 75М РА00899,дизел,1986; Верижен трактор Т-170М-1 РА00898, дизел,1985 Колесен трактор ТК-80 РА02684, дизел,1983г. Верижен трактор ДТ 75 РВ14327,дизел Багер товарач Джейсиби 3cxsm/jcb 3cxsm PA02206, дизел, 2008г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОПОТРЕБИ ВЕЛИНГРАД ООД
2023-02-03   “ Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. Мотоциклети автомобили, микробуси,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО")
Предмета на поръчката включва доставка на резервни части за следните МПС: Лек автомобил УАЗ 459; Лек автомобил ВАЗ 21214; Товарен автомобил ЗИЛ 131; Товарен Автомобил Ивеко; Мотоциклети;Моторна шейна LYNX ST 600 BOMBARDIER; АТВ примерно изброени в техническата спецификация. В посочените в Техническата спецификация към документацията за участие видове моторни превозни средства е възможно в срока на договора да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили и др. В случай, че това … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОПОТРЕБИ ВЕЛИНГРАД ООД
2021-06-10   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства по... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Алабак“)
Настоящата поръчка включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и подмяна на авточасти, детайли, материали и консумативи, за моторни превозни средства, подробно описани в техническите спецификации по позиции към документацията за участие. Извършването на техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника, стопанисвана от ТП „ДГС Алабак“, включва сервизно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОПОТРЕБИ ВЕЛИНГРАД ООД