Доставчик: ДЕМАКС - ХОЛОГРАМИ АД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЕМАКС - ХОЛОГРАМИ АД

2023-08-02   „Изработка и доставка на холографски, светлоотразителни и други стикери за нуждите на дирекция „Транспорт“ към... (Столична община)
„Изработка и доставка на светлоотразителни идентификационни номера и холограмни стикери за леките таксиметрови автомобили, както и 2D сигнатури за уникалност на служебни документи, необходими на дирекция „Транспорт“ към Столична община за период от 5 /пет/ години“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕМАКС - ХОЛОГРАМИ АД