2023-11-03   Deadline 2023-12-04   Доставка на зърнени фуражи и трици за изхранване на екзотични животни в ОП "Зоологическа градина - София" по... (Столична община)
Доставка на зърнени фуражи и трици за изхранване на екзотични животни в ОП "Зоологическа градина - София" по обособени позиции, като следва: Обособена позиция № 1: Доставка на овес ,просо и слънчоглед за изхранване на екзотични животни; Обособена позиция № 2: Доставка на ечемик, пшеница и царевица за изхранване на екзотични животни; Обособена позиция № 3: Доставка на пшенични трици за изхранване на екзотични животни. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-04   Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за челни товарачи - марка LIUGONG,... (Столична община)
Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за челни товарачи - марка LIUGONG, предоставени за управление на ОП СПТО Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   Доставка на високопланинско ливадно сено за изхранване на екзотични животни в ОП "Зоологическа градина-София и... (Столична община)
Доставка на високопланинско ливадно сено за изхранване на екзотични животни в ОП "Зоологическа градина-София и доставка на слама за постел на екзотични животни в ОП "Зоологическа градина-София Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за компактор марка TANA, модел Н260... (Столична община)
Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за 1 брой компактор марка TANA, модел Н260 ECO, предоставен за управление на ОПСПТО Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на два броя употребявани товарни автомобили за превоз на /4+1/ лица и два броя употребявани товарни... (Столична община)
Доставка на два броя употребявани товарни автомобили за превоз на /4+1/ лица и два броя употребявани товарни автомобили за превоз на /5+1/ лица , за нуждите на ОП “Гробищни паркове“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1:Доставка на два броя употребявани товарни автомобили за превоз на /4+1/ лица / Обособена позиция №2: Доставка на два броя употребявани товарни автомобили за превоз на /5+1/ лица/ Доставката на автомобилите е при условията на финансов лизинг за срок от 4 години, с … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Извънгаранционно поддържане и ремонт на служебни автомобили, стопанисвани от дирекция „Транспорт“ към Столична община (Столична община)
Извънгаранционно поддържане и ремонт на служебни автомобили, стопанисвани от дирекция „Транспорт“ към Столична община, включващо извършване на пълно техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на автомобилите, доставка и монтаж на резервни части, гориво-смазочни материали и други консумативи, както и извършване на технически преглед на моторните превозни средства и репатриране на аварирали автомобили. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   „Изграждане и поддържане на IP VPN мрежа и предоставяне на достъп до Интернет за нуждите на ОП СПТО“ (Столична община)
„Изграждане и поддържане на IP VPN мрежа и предоставяне на достъп до Интернет за нуждите на ОП СПТО“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Комуникационни кампании на местно ниво за популяризиране възможностите за подмяна на топлоуредите на дърва и въглища... (Столична община)
„Комуникационни кампании на местно ниво за популяризиране възможностите за подмяна на топлоуредите на дърва и въглища с екологични алтернативи, насочени приоритетно към целева група „граждани, използващи твърдо гориво за отопление, живеещи на територията на Столична община“. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ/ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАСТРАХОВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА... (Столична община)
„Проектиране, доставка, монтаж, въвеждане/пускане в експлоатация, застраховане и гаранционна поддръжка на фотоволтаични системи за собствено потребление”. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление по четири обособени позиции (Столична община)
Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление по четири обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Техническа подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група (Столична община)
„Техническа подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете (обходи), както и за подписване на договори между Столична община и гражданите, крайни получатели на помощта, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, разработване на електронен онлайн калкулатор, поддръжка и надграждане на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво (Столична община)
„Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво (Дейности по предаване на демонтираните стари отоплителни устройства за последващо третиране по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУО)“. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   „Доставка на резервни части и ремонт на дробилна машина за механична обработка на дървесна биомаса тип ВА725Е -... (Столична община)
В обхвата на обществената поръчка, се включват следните основни дейности: - Доставка на нови, оригинални, неупотребявани и нерециклирани резервни части и консумативи за дробилна машина за механична обработка на дървесна биомаса тип ВА725Е - производство на JENZ GmbH-Германия, или еквивалентни описани в Приложение 1 към ТС. - Възлагане на диагностика и ремонт в т.ч. подмяна на резервни части (при възникнала необходимост и след получаване на заявка от Възложителя), в случай на аварии, които служители на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Организиране на система за разделно събиране, приемане, транспортиране, последващо третиране и обезвреждане на... (Столична община)
Организиране на система за разделно събиране, приемане, транспортиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинства на територията на Столична община, съгласно техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   „Изграждане на 4 (четири) броя урнови стени на територията на ОП "Гробищни паркове" (Столична община)
,,Изграждане на четири броя урнови стени, на територията на Централни софийски гробища – 2 броя“, ГП “Бакърена фабрика“ -1брой и ГП“Малашевци“-1 брой Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Доставка на съдове за разделно събиране на хранителни отпадъци, оборудвани с RFID тагове (идентификатори), както и... (Столична община)
Доставка на съдове за разделно събиране на хранителни отпадъци от домакинствата в кв. Вердикал, Район Банкя и в кв. Симеоново и кв. Драгалевци в Район Витоша, оборудвани с RFID тагове (идентификатори), както и на преносими RFID четци за отчитане на таговете и мулти-контролни GPS локатори, съгласно Техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Организация и управление на проект на Столична община по приоритет 5 „Въздух”, Процедура № BG16FFPR002-5.002 „За... (Столична община)
Организация и управление на проект на Столична община по приоритет 5 „Въздух”, Процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“(2) по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Видимост, прозрачност и комуникация в изпълнение на проект на Столична община по Процедура № BG16FFPR002-5.002 „За... (Столична община)
Видимост, прозрачност и комуникация в изпълнение на проект на Столична община по Процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!”(2) на Програма „Околна среда” 2021-2027 г. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   Цялостна и периодична дезинфекция (Столична община)
Цялостна и периодична дезинфекция на залата, в която Общинската избирателна комисия ще приема изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии на територията на Столична община, за периода от 20 часа на 29.10.2023 г. до окончателното оформяне на протоколите на ОИК и последващ евентуален втори тур за избор на кмет – 2023 г., съгласно Техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Д.Д.Д.-1 ООД
2023-10-11   Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на инвентар (Столична община)
Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на инвентар за обезпечаване на приемането в зони за изчакване и нормалната работа в залата където ще се приемат и обработват протоколите с резултатите от изборите за общински съветници и кметове, в т.ч. в случай на провеждане на втори тур на избор на кмет, на секционните избирателни комисии от Общинска избирателна комисия-София град на територията на Столична община и предаването на книжата и материалите на СИК на комисиите по чл. 445, ал. 7 от ИК Прогнозно: 1. Маса … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГМ ГРУПА ЕООД
2023-10-11   Проектиране, изработване, доставка и монтаж на система от лентови транспортьори, включително преработка на... (Столична община)
Проектиране, изработване, доставка и монтаж на система от лентови транспортьори, включително преработка на съществуващ лентов транспортьор за осигуряване на насочване на фракция 0-80 мм към балираща машина /преса/ в сграда за производство на RDF - гориво на завода за МБТ на отпадъци, разположен в с. Яна, местност Садината, район Кремиковци, с цел увеличаване на производството на RDF гориво, фракция 0-50 мм, чрез модернизация на линия за шредирано RDF – гориво“, съгласно Техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-10-09   Абонаментна техническа поддръжка на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и консумативи по... (Столична община)
„Абонаментна техническа поддръжка на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и консумативи“ Техническата поддръжка включва профилактика и отстраняване на неизправности на компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване, както и доставка на необходимите консумативи. Обхвата на поръчката е за 37 бр. работни места в Бюрата за социални услуги /съгласно приложения списък/ и за 223 бр. работни места в Заведения за социални услуги /съгласно приложения списък/ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Периодична доставка на канц.материали и тонер касети за копирни машини и мултиф.устройства по... (Столична община)
Периодична доставка на канцеларски материали и тонер касети за копирни машини и мултифункционални устройства по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-01 „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027“ , по две обособени позиции, съгласно приложени таблици в Техническите спецификации. Обособена позиция № 1 - доставка на канцеларски материали; Обособена позиция № 2 - … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Абонаментно сервизно обслужване, ремонт и възникнали аварии на 4 броя електрически асансьори, 4 броя подемник за... (Столична община)
Абонаментно сервизно обслужване, ремонт и възникнали аварии на 4 броя електрически асансьори, 4 броя подемник за хора с увреждания и 1 брой електрическа платформа за Заведения за социални услуги. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-04   Отпечатване и доставка на рекламно-информационни печатни материали (Столична община)
Отпечатване и доставка на рекламно-информационни печатни материали на български и английски езици Преглед на обществените поръчки »
2023-10-04   „Услуги по техническо обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за мотокари марка MITSUBISHI и... (Столична община)
„Услуги по техническо обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за мотокари марка MITSUBISHI и OSAKA, предоставени за управление на ОП СПТО“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-04   „Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през... (Столична община)
„Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през урбанизираната територия на Столична община” по обособени позиции: Обособена позиция №1: 1. река Владайска с реките и деретата от водосбора й; 2. Река Суходолска с реките и деретата от водосбора й. Обособена позиция №2: 1. река Банска, река Какач с реките и деретата от водосбора им; 2. река Селска, с реките от водосбора й. Обособена позиция №3: 1. река Перловска с реките и деретата от водосбора й; … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-02   Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за специализирани автомобили марка... (Столична община)
Услуги по сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части и консумативи за 3 броя специализирани автомобили марка FUZO. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-28   "Доставка на резервни части и следгаранционна поддръжка на канална балираща преса EP 60 V4, произведена от Еuropress... (Столична община)
"Доставка на резервни части и следгаранционна поддръжка на канална балираща преса EP 60 V4, произведена от Еuropress Anlagen- und Maschinenbau GmbH - Германия, монтирана в Завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - ОП СПТО, с. Яна, местност Садината" Преглед на обществените поръчки »
2023-09-28   „Следгаранционна поддръжка, обслужване и доставкa на резервни части за оборудване Huning за нуждите на ОП СПТО" (Столична община)
„Следгаранционна поддръжка, обслужване и доставкa на резервни части за оборудване Huning за нуждите на ОП СПТО" Преглед на обществените поръчки »
2023-09-27   „Обслужване от служба по трудова медицина, съгласно Наредба №3 МЗ и МТСП за нуждите на ОП „Паркове и градски градини“ (Столична община)
Обслужване от служба по трудова медицина, съгласно Наредба №3 МЗ и МТСП за нуждите на ОП „Паркове и градски градини“, изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, укрепване на здравето и работоспособността на работещите, във връзка с извършваната от тях работа. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-27   Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на октанормни прегради (паравани) (Столична община)
Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на октанормни прегради (паравани) за обезпечаване нормалната работа на секционните избирателни комисии и комисиите по по чл. 445, ал 7 от ИК, при приемане и обработка на протоколите с резултатите на СИК от избори за общински съветници и кметове-2023г., в т.ч. в хипотеза на провеждане на втори тур за кмет Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ПЕМС 92 - ПЕТЪР ПАВЛОВ
2023-09-27   Доставка на високопроходими автомобили, тип „SUV“, задвижване 4 х 4 за нуждите на звено „Общинска полиция“ на Столична община (Столична община)
Доставка на високопроходими автомобили, тип „SUV“, задвижване 4 х 4 за нуждите на звено „Общинска полиция“ на Столична общинаДоставка на високопроходими автомобили, тип „SUV“, задвижване 4 х 4 за нуждите на звено „Общинска полиция“ на Столична община, съгласно Техническате спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   Доставка на шредер за механично раздробяване на излезли от употреба автомобилни гуми (Столична община)
Доставка на шредер за механично раздробяване на излезли от употреба автомобилни гуми по проект BGENVIRONMЕNT-3.002-0011-СО1 „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, съгласно техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   "Доставка на санитаро–хигиенни материали за Заведения за социални услуги" (Столична община)
Доставка на почистващи, перилни и дезинфекциращи препарати, както и устройства за тяхното използване, за нуждите на заведения за социални услугинатериторията на Столична община. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-25   Доставка на технически средства и оборудване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ... (Столична община)
„Доставка на технически средства и оборудване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.006 "Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“„Доставка на технически средства и оборудване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.006 "Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   Доставка и монтаж на съоръжения, обзавеждане и оборудване“ за обект: Основен ремонт/реконструкция на общински... (Столична община)
„Доставка и монтаж на съоръжения, обзавеждане и оборудване“ за обект: Основен ремонт/реконструкция на общински културен институт – Дом на културата „Средец“, гр. София, р-н Оборище“ В предмета на поръчката се включва: -„Архитектурна акустика и озвучаване“ -„Електроакустично оборудване“ -„Сценично осветление“ Преглед на обществените поръчки »
2023-09-18   "Доставка на работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети" (Столична община)
В изпълнение на сключен Колективен трудов договор, както и във връзка с изискванията на Кодекса на труда, се провежда настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-14   Медицински прегледи и изследвания на служителите в ОП "Зоологическа градина - София" (Столична община)
Медицински прегледи и изследвания на служителите в ОП "Зоологическа градина - София" за период от една година, съобразно описаното в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-12   „Доставка на хидравлични маркучи, накрайници, пневматични шлаухи, хидравлични и пневматични клапани за нуждите на... (Столична община)
„Доставка на хидравлични маркучи, накрайници, пневматични шлаухи, хидравлични и пневматични клапани за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“ Преглед на обществените поръчки »
2023-09-12   Доставка на резервни части за лодкови лентови транспортьори, произведени от фирма „RUEZ GmbH” – Германия и монтирани... (Столична община)
Доставка на резервни части за лодкови лентови транспортьори, произведени от фирма „RUEZ GmbH” – Германия и монтирани в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - с. Яна, местност Садината - ОП СПТО Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   Доставка на консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за... (Столична община)
Доставка на консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за обезпечаване на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.“ по 8 (осем) обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Европринт Сервиз" ЕООД АТС-България ООД Контракс АД Кооперация Панда
2023-09-08   Извършване на строителство за изграждане и основен ремонт на улици, по обособени позиции (Столична община)
Извършване на строителство за изграждане и основен ремонт на улици, по 7 (седем) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-04   Премахване на паднали дървета и осигуряване проводимостта на река Искър, в участъка на 500 метровия участък под... (Столична община)
Извършване на неотложни аварийни действия за премахване на паднали дървета и осигуряване проводимостта на река Искър в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир „Панчарево” до началото на корекцията при „Летище София” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РАЙСТРОЙ ЕООД
2023-09-01   „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и профилактика на потопяеми миксери за нуждите на ОП „Столично... (Столична община)
„Доставка на резервни части, сервизно обслужване и профилактика на потопяеми миксери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци““ по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и профилактика на потопяеми миксери FLYGT за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и профилактика на потопяеми миксери CAPRARI за нуждите на ОП … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛМЕКС - БГ ООД Прострийм груп ЕООД ФЕРОНИД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2023-08-31   „Закупуване и доставка на медицинска апаратура за отделението по физикална и рехабилитационна медицина на... (Столична община)
„Закупуване и доставка на медицинска апаратура за отделението по физикална и рехабилитационна медицина на „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД” Преглед на обществените поръчки »
2023-08-31   Изграждане и ремонт на мостове и съоръжения, по обособени позиции (Столична община)
Изграждане и ремонт на мостове и съоръжения, по обособени позиции: ОП №1. Реконструкция на мостово съоръжение над р. Блато, в края на с. Мрамор, по пътя за с. Житен и с. Доброславци, район „Връбница“. ОП №2. Реконструкция на мост по улица "Одеса" над река "Владайска" (при Топлоремонтстрой), райони „Сердика“ и „Подуяне“. ОП №3. „Изграждане на транспортен мост над река Владайска при ул. „Коломан“, район „Красно село“. ОП №4. Мост над река Владайска при ул. “Поибрене“ в кв. „Княжево“. ОП №5. Мост над река … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-30   ОРГ. И ПРОВЕЖ. НА СЪБ. ЗА АКТ. НА ЗЕЛЕН КОРИДОР НА ЗДРАВ.ПО ПРОЕКТ „РЕГЕНЕР. И ИНТЕГР. НА ГРАД. РАЙОНИ ЧРЕЗ ПРИЛ.НА... (Столична община)
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ ЗА АКТИВИРАНЕ НА ЗЕЛЕН КОРИДОР НА ЗДРАВЕТО ПО ПРОЕКТ „РЕГЕНЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАДСКИ РАЙОНИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ПРИРОДАТА“ (URBINAT), ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020. Пълно и детайлно специфициране на конкретните дейности е отразено в изготвената Техническа спецификация, която е неразделна част от документацията и достъпна в профила на купувача на Столична община. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-08-25   Сключване на застраховки "Гражданска отговорност", "Пълно каско" и "Злополука на местата в МПС" за служебните... (Столична община)
Сключване на застраховки "Гражданска отговорност", "Пълно каско" и "Злополука на местата в МПС" за служебните автомобили, стопанисвани от дирекция "Транспорт" при Столична община. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-21   Разширяване на оперативния капацитет чрез ръчно сепариране на рециклируеми материали при запазване на съществуващата... (Столична община)
Разширяване на оперативния капацитет посредством предварително третиране чрез ръчно сепариране на рециклируеми материали при запазване на съществуващата инфраструктура на системите за сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък, третиран в Завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - ОП СПТО, с. Яна, местност Садината". Преглед на обществените поръчки »