Доставчик: ДЖЕЙ ЕС ВЕКТОР

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЖЕЙ ЕС ВЕКТОР

2023-03-23   Извършване на ремонтни дейности /фасадна защита на фуги/ на метростанция „Мусагеница“ (Метрополитен ЕАД)
Във връзка с нарушена хидроизолация на хоризонтални и вертикални фуги по покривната конструкция на метростанцията, фугите трябва да бъдат обработени съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и Техническото задание за извършване на ремонтни дейности по част Архитектурна. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖЕЙ ЕС ВЕКТОР