Доставчик: "ЕЛИТКОМ ГРУП" ДЗЗД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът "ЕЛИТКОМ ГРУП" ДЗЗД

2023-03-16   „Денонощна охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции“ (Национална електрическа компания ЕАД)
"Денонощна охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 ОП",както следва: Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на обекти от: ОП1 - хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“,хотел-общежитие гр. Белово,складова база-Белово,строителна площадка „Яденица“,съоръжения „Яденица“ и язовир „Искър“; ОП2- каскада „Баташки водносилов път“ и ЯР„Белмекен“; ОП3- каскада „Доспат-Въча“; ОП4- каскада „Арда” и ЦУ на ПВЕЦ; ОП5- ЯР-и „Розов кладенец”,„Овчарица”,„Копринка”,„Ал. Стамболийски“; ОП6- площадка АЕЦ „Белене“ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ЕЛИТКОМ ГРУП" ДЗЗД ЕЛИТКОМ 95 ЕАД Кремък ЕООД Мултифорс А.С. ЕООД СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ ЕООД