2023-03-16   „Денонощна охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции“ (Национална електрическа компания ЕАД)
"Денонощна охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 ОП",както следва: Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на обекти от: ОП1 - хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“,хотел-общежитие гр. Белово,складова база-Белово,строителна площадка „Яденица“,съоръжения „Яденица“ и язовир „Искър“; ОП2- каскада „Баташки водносилов път“ и ЯР„Белмекен“; ОП3- каскада „Доспат-Въча“; ОП4- каскада „Арда” и ЦУ на ПВЕЦ; ОП5- ЯР-и „Розов кладенец”,„Овчарица”,„Копринка”,„Ал. Стамболийски“; ОП6- площадка АЕЦ „Белене“ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ЕЛИТКОМ ГРУП" ДЗЗД ЕЛИТКОМ 95 ЕАД Кремък ЕООД Мултифорс А.С. ЕООД СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ ЕООД
2023-02-21   Охрана на обекти на Столична община (Столична община)
Физическа охрана, охрана с използване на технически системи за сигурност - видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника и охрана при транспортиране на ценни пратки и товари Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агенция за сигурност Скорпио ООД ЕЛИТКОМ 95 ЕАД СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД СПЕЙС СЕКЮРИТИ ЕООД
2022-09-20   Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на... (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)
Общ.поръчка вкл. осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС, по седем самост. обос. позиции, както следва: Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Враждебна“, Регистрационно- приемателен център – гр. София; Обособена позиция № 3: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП ООД ЕЛИТКОМ 95 ЕАД САЛАМАНДЪР - АСО ООД ТАНДЕМ-ГАРД ЕООД
2021-10-29   „Осигуряване на 24-часова охрана на строителен обект: „Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) гр. Сливен“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Настоящата обществена поръчка e за избор на изпълнител за организиране и осъществяване на 24-часова денонощна, физическа, въоръжена охрана на обект ПСПВ гр. Сливен и обхваща извършване на охранителна услуга при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛИТКОМ 95 ЕАД
2021-06-21   Охрана на военно формирование 18270 (Съвместно командване на силите)
Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на 24-часова, денонощна, физическа въоръжена охрана на войсковите имоти и на сградите в имотите, с намиращите се в тях имущества, разположени на територията на военно формирование 18270 — Горна Малина, в управление на Съвместното командване на силите, стопанисвани и ползвани от военното формирование. Охраната се извършва от физически лица (охранители), въоръжени с огнестрелно оръжие (съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛИТКОМ 95 ЕАД
2021-04-07   Охрана на обекти на Столична община (Столична община)
Физическа охрана, охрана с използване на технически системи за сигурност — видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника и охрана при транспортиране на ценни пратки и товари. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агенция за сигурност Скорпио ООД Боду ООД ЕЛИТКОМ 95 ЕАД КОНСОРЦИУМ "ВИ ЕН ПИ ПРОТЕКШЪН" Сириус Секюрити ООД СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД СПЕЙС СЕКЮРИТИ ЕООД