Доставчик: Мултифорс А.С. ЕООД

10 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Мултифорс А.С. ЕООД

2023-03-16   „Денонощна охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции“ (Национална електрическа компания ЕАД)
"Денонощна охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 ОП",както следва: Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на обекти от: ОП1 - хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“,хотел-общежитие гр. Белово,складова база-Белово,строителна площадка „Яденица“,съоръжения „Яденица“ и язовир „Искър“; ОП2- каскада „Баташки водносилов път“ и ЯР„Белмекен“; ОП3- каскада „Доспат-Въча“; ОП4- каскада „Арда” и ЦУ на ПВЕЦ; ОП5- ЯР-и „Розов кладенец”,„Овчарица”,„Копринка”,„Ал. Стамболийски“; ОП6- площадка АЕЦ „Белене“ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ЕЛИТКОМ ГРУП" ДЗЗД ЕЛИТКОМ 95 ЕАД Кремък ЕООД Мултифорс А.С. ЕООД СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ ЕООД
2023-02-24   Извършване на охранителни дейности на обекти собственост на НКИЗ ЕАД“, по обособени позиции (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД)
„Извършване на охранителни дейности на обекти собственост на НКИЗ ЕАД“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Извършване на охранителни дейности на територията на Индустриален парк София – Божурище“; обособена позиция № 2 Извършване на охранителни дейности на територията Индустриален парк София – Запад“; обособена позиция № 3 „Извършване на охранителни дейности на територията на Индустриален парк Видин“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултифорс А.С. ЕООД
2022-11-09   „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД” (Топлофикация София ЕАД)
Обществената поръчка има за предмет осъществяване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София” ЕАД, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. Под физическа охрана се разбира комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на физическа охрана на обекти от състава на „Топлофикация София” ЕАД. Охранителната дейност на обектите ще се извършва чрез физическа защита от охранителни екипи на техническите инсталации, специализирани съоръжения, административните, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултифорс А.С. ЕООД
2022-08-24   Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД (Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор)
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции, както следва: № 1 с наименование - Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: СЗЕР „Ботевград“; КС „Полски Сеновец“; КС „Расово“; ПГХ „Чирен“, с. Чирен. № 2 с наименование - Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 5 обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: СИЕР „Вълчи дол“; КС „Кардам“ 1 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултифорс А.С. ЕООД Трафик Сот ООД
2021-02-10   „Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана и профилактика и поддръжка на изградените СОС и с-ми за... (Министерство на земеделието, храните и горите)
Предмет на настоящата обществена поръчка e осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана (ВО) и профилактика и поддръжка на изградените сигнално-охранителни системи (СОС) и системи за видеонаблюдение (СВ) на 19 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгласно приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, с предоставени от държавата права за управление на МЗХГ с четири обособени позиции. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултифорс А.С. ЕООД САЛАМАНДЪР - АСО ООД
2019-09-03   Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена... (Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор)
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД,разпределена в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 — Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта: СЗЕР Ботевград; КС Полски Сеновец; ПГХ Чирен; Обособена позиция № 2 — Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта: СИЕР Вълчи дол; КС Кардам 1 и 2; КС Провадия; УВЦ Република; Обособена позиция № 3 — Денонощна въоръжена охрана и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултифорс А.С.“ ЕООД „Сириус Секюрити“ ООД „Трафик СОТ“ ЕООД Мултифорс А.С. ЕООД Сириус Секюрити ООД Трафик Сот ЕООД Трафик Сот ООД
2019-06-07   Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински училища... (Столична община — район „Красна поляна“)
Предоставяне на услуга по осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински училища и детски заведения на територията на район „Красна поляна“ на Столична община за период от 36 месеца. Подробно обектите за охрана са описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултифорс А.С.“ ЕООД Мултифорс А.С. ЕООД
2018-11-08   Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД („Топлофикация София“ ЕАД)
Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултифорс А.С.“ ЕООД Мултифорс А.С. ЕООД
2017-02-03   „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по... (Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ — публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1)
Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за общо 40 обекта управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции”, както следва: І — ва обособена позиция: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към Териториален отдел — София”; ІІ — ра обособена позиция: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към Териториален отдел — Пловдив”; ІІІ — та обособена позиция: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към Териториален отдел — Варна”; ІV — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултирфорс А.С.“ ЕООД „Мултифорс А.С.“ ЕООД МУЛТИРФОРС А.С. ЕООД Мултифорс А.С. ЕООД
2011-12-16   Извършване на охранителни услуги в сградите на УНСС (Университет за национално и световно стопанство)
Обектът на поръчката “Извършване на охранителни услуги в сградите на УНСС”, включва: 1.1. Денонощна 24-часова невъоръжена охрана на територията, сградния фонд, имущество и мероприятия на УНСС-София, Студентски град ”Христо Ботев”, ул. ”8-ми декември”, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, състояща се от четири стационарни, три вътрешни обходни поста, 1 външен обходен пост и един пост осъществяващ видео наблюдение; 1.2. Денонощна 24-часова невъоръжена охрана на територията, сградния фонд и имуществото в Студентски общежития … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултифорс А.С. ЕООД