Доставчик: ЕТ ИВО ТОПЧИЕВ

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕТ ИВО ТОПЧИЕВ

2023-03-13   „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, междуобластнa и... (Община Златоград)
Предметът на поръчката включва извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, междуобластна и републиканска транспортни схеми за нуждите на Община Златоград, по 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Вратница - Орхан Местан ЕТ ИВО ТОПЧИЕВ ЕТ СЪБИ КОЧАНОВ ЕТ ЯВОР-60 - ЯВОР ЧОЛАКОВ ЛИБЪРТИ АП ООД СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД СЛАВА-Е. ИЛИЕВ ЕООД